Fjellhytter ­i ­Øvre ­Numedal

Øvre Numedal Fjellstyre tilbyr rimelig husvære for overnatting for fjellfarende i Hardangervidda Nasjonalparks østlige områder. Fjellstyret har 6 ordinære hytter og 9 steinbuer tilgjengelig overnatting for deg som vandrer eller sykler i statsallmenningen.  […]

Øvre Numedal Fjellstyre tilbyr rimelig husvære for overnatting for fjellfarende i Hardangervidda Nasjonalparks østlige områder. Fjellstyret har 6 ordinære hytter og 9 steinbuer tilgjengelig overnatting for deg som vandrer eller sykler i statsallmenningen. 

Det er en universalnøkkel til alle hytter slik at du lett kan gå mellom de dersom det er ledig plass. Henvend deg til Øvre Numedal Fjellstyre for nærmere informasjon og få tilsendt nøkkel. Spesielt større grupper som ønsker å leie bes kontakte fjellstyrets sekretær i god tid så man vet det fortsatt er ledige plasser.

Alle hyttene er utstyrt med gassovn og skummadrasser med laken og pute. Sengetøy/sovepose må medbringes av gjesten.
Gjør det til en vane å skru av hovedkrana på toppen av gassbeholderen hver gang du skrur av og på gassblusset. Ekstra gassbeholder er på hytta og er lett å bytte. Fjellstyret tilrår at vedovn benyttes til oppvarming av varmt vann og koking for god ressursutnytting.

På alle hyttene er det ei hyttebok og innbetalingsblanketter. Ved overnatting tas giro med hjem og det gjøres opp for det antall døgn hyttene er benyttet.

Hyttene
Steinbuene

Priser

Hytter NOK 200,- pr.døgn/person. | Steinbuer NOK 100 ,- pr.døgn/person.

Andre tilbud fra Øvre Numedal Fjellstyre

Stangfiske på Hardangervidda ØstHardangervidda med sykkel

Øvre Numedal Fjellstyre forvalter fisket i 57 vann på tilsammen 13000 da. Øvre Numedal statsallmenning ligger sentralt inne på Hardangervidda og grenser mot Telemark i sør og Hordaland i vest.  Fjellstyrets viktigste oppgave er å administrere brukerrettigheter i statsallmenningene til beste for de bruksberettigede og næringslivet i lokalsamfunnet, samtidig som de skal ivareta både lokalsamfunnets og storsamfunnets naturvern- og friluftsinteresse.

Andre tilbud i Nore og Uvdal

Kart