Om ­Fishspot

Om Fishspot Hva er Fishspot? Fishspot er et organ som skal fremme og videreutvikle sportsfiskeressurser og tilhørende lokale virksomheter, som overnattingstilbud, bespising og andre tilbud i lokalmiljøet. Dette utføres på våre nettsider. […]

Om Fishspot

Hva er Fishspot?
Fishspot er et organ som skal fremme og videreutvikle sportsfiskeressurser og tilhørende lokale virksomheter, som overnattingstilbud, bespising og andre tilbud i lokalmiljøet. Dette utføres på våre nettsider. Her kan man enkelt finne frem til hvor og hva de forskjellige fiskemulighetene er og hvordan andre tjenester man trenger under turen.

Fiskekort
Fishspot sin oppgave er å tilrettelegge for fiske og salg av fiskekort på vegne av grunneierne. Det er grunneierne som eier rettighetene til fiskeressursene, og det er grunneierne som fastsetter fiskekortpriser og forvaltningsregime. Fiskekortsalget går uavkortet til grunneierne. Fiskekort i Fishspot sitt område koster fra 50 – 220 kr med et gjennomsnitt på 90 kr.

Lokalt næringsliv
Fishspot ønsker å samle alle tilbud på ett sted, lage et oversiktlig system for fiskemulighetene og tilhørende tilbud, samt betalingsløsing. Videre skal Fishspot markedsføre grunneiernes fiskeressurser, samt lokale tjenesteytere som overnatting og butikker, til sportsfiskere i Norge og utlandet.

Grunneiere med sportsfisketilbud, bedrifter som tilbyr tjenester som hytteleie, restauranter og dagligvare, kan alle kjøpe plass for å ligge i vår oversikt over tilbydere av fiske eller tjenester. Det er denne oversikten vi markedsfører gjennom Fishspot.no til hele verden.

Sportsfiskets verdi
Fishspot jobber også med å fremme sportsfisket i seg selv og hvilken verdi det utgjør for næringslivet. Vi vet for eksempel at en sportsfisker legger igjen 1190 kr på andre aktiviteter enn fiske pr døgn. Dette er meget viktig når naturressurser som vassdrag eller innsjøer blir satt opp mot andre næringsinteresser som for eksempel kraftutbygging. Det er først når fiske og friluftsliv blir målt som en verdi at man kan påvirke politiske beslutninger som kan skape inngrep i naturen.

Daglig leder

Gudmund Nygaard

(+47) 938 66 717,  gudmund@fishspot.no

Salg

Stein Oddvar Østgård

(+47) 90508589, profilering@fishspot.no

Redaksjonen

Anders Dahl-Eriksen

(+47) 408 29 666 redaksjon@fishspot.no,

 

Fishspot har mange bidragsytere som leverer bilder, videoer og fiskerapporter.  Dette gjør at vi kan ha en jevnt nyhetsstrøm med aktuelle saker.  Har du lyst til å bidra setter vi stor pris på det.  Ta kontakt på redaksjon@fishspot.no

Samarbeidspartnere

Inatur

Fishspot samarbeider med prosjektet «Fisketurismens potensial for verdiskaping» som støttes av:

th_Bfk- 6x2          Hedmark FK1             Sør trøndelag           Oppland

Kart