Nyheter ­fra ­Vinger ­Finnskog ­– ­Kongsvinger ­JFF

Kongsvinger JFF gjør kultiveringstiltak og stenger derfor for alt fiske i perioden 9. - 15.mai.

Kongsvinger Jeger og Fiskerforening tilbyr et tilrettelagt fiske etter ørret inne på den mytiske Finnskogen.  Fisket er åpent hele året, med unntak av en liten periode på våren i forbindelse med kultiveringstiltak. I denne perioden vil de sette ut fisk i de vannene de forvalter. Stengning gjøres for at fisken skal få ro til å gjøre seg fortrolig med sine nye omgivelser og slå over til naturlig diett.


I år er fisket stengt fra og med lørdag 9. mai – og åpner igjen for fiske fredag 15. mai.


Kongsvinger Jeger og Fiskerforening tilrettelegger for fiskeopplevelser for egen medlemsmasse så vel som andre fiskere inne på den myteomspunnede Finnskogen.

For å skape et godt og attraktivt fiske for allmuen driver foreningen en aktiv kultivering av en serie med vann øst i Kongsvinger kommune – også kjent som Varaldskogen. Her har de lagt til rette for at alle, store og små, bevegelseshemmede og førlige, fra meitefiskere til rendyrkede fluefiskere, skal ha tilgang til et attraktivt og godt fiske.


Foreningen har alt gjennomført tynningsfiske av abbor i området og har tatt ut en ganske anseelig mengde av småfallen gytemoden fisk. Denne innsatsen, som de gjør hvert år, er av stor betydning for fiskebestandene og næringstilgangen i de enkelte vannene.


På Finnskogen vil du kunne starte fiskesesongen tidlig. Og for de dedikerte fluefiskere er det verdt å merke seg ved at insektslivet her kan by på noen spennende overraskelser i tiden frem mot midtsommer.

Vi kan også legge til at det allerede har vært observert Leptophlebia Marginata, altså myrdøgnflue, og fjærmygg her. Så dette kan være et spennende sted å besøke nå i tiden rundt Nasjonaldagen.


Foto:  Ståle Opberget


Les mer om fisket på Vinger Finnskog