Monsterørret ­på ­6,3 ­kilo ­fra ­Femundsmarka!

Tore landet en stor ørret på hele 6,3 kilo. Som bildene viser er fisken i topp kondisjon. Fisken ble fanget på sluk fra land.

STOR ørret fra Femundsmarka

I et av Femundsmarkas mange vann ble denne ørreten på svimlende 6,3 kilo tatt på stang fra land. Det blir feil å kalle denne fisken en monsterørret ettersom de åpenbart er av topp kondisjon og helt klart har god tilgang på mat.

Oppsynsmann Tore Stengrundet, og tidligere daglig leder i Engerdal Fjellstyre, Morten Aas har vært på sin årlige «vårtur» inne i Femundsmarka.  Det er en forholdsvis sen vår og fjellene ligger snøkvite over 1200 meter.  Nede i fjelldalene har bjørka såvidt fått museører.

Selv om denne størelsen er utenom det vanlige er det ikke noen sensasjon kan oppsynsmannen røpe.

Lommekjent
De registrerte noe vakaktivitet på turen.  Anslagsvis mest røye som jaktet på fjærmygg.  De første døgnfluene er registrert i de mest lavtliggende deler av Femundsmarka.  Men vakende fisk eller ei, disse kara er lommekjent i marka og vet hvor de skal hive ut snøret.  Tore landet en ørret på hele 6,3 kilo.  Som bildene viser er fisken i topp kondisjon.  Fisken ble fanget på sluk fra land.

Under følger en bildeserie som Morten og Tore tok på turen.

And

Femundsmarka kan by på et rikt fugleliv.

Fortsatt mye snø i fjellet

Fjellene ligger ennå snøkvite

Fugleliv i Femundsmarka

Karakteristisk for Femundsmarka

Typisk terreng for Femundsmarka

Kveldsstemning

Juninatt i Femundsmarka

Terne

Typisk terreng i Femundsmarka

Tyribål i Femundsmarka

Utsikt over deler av marka

Utsikt

Vakende fisk

Vakende fisk, mest sansynlig røye.

ørret på kroken