Med ­el-båt ­i ­Unsetåa

For å finne ut mer om hva som finnes av fisk i Unsetåa kom Jon Museth og NINA (norsk institutt for naturforskning) på besøk. På hengeren hadde Jon med seg en svært effektiv "fiskeredskap". Og ikke nok med det, jammen dukket ikke Lars Nilssen fra VGTV opp for å dokumentere det hele.

Ørret på ca 2,5 kg fra Unsetåa.

 

For å finne ut mer om hva som finnes av fisk i Unsetåa kom Jon Museth og NINA (norsk institutt for naturforskning) på besøk.  På hengeren hadde Jon med seg en svært effektiv «fiskeredskap».  Og ikke nok med det, jammen dukket ikke Lars Nilssen fra VGTV opp for å dokumentere det hele.

 

På bakgrunn av at det er opprettet en fluefiskesone i Unsetåa med strenge fangstbegrensninger er det et ønske om å finne ut mer om fiskebestandene der.  Hvor mye fisk finnes der egentlig?  Hvor mange og hvor store er de?  NINA sin el-fiskebåt kan være til hjelp for å si noe om dette.  Fisken blir strømmet slik at den svimer av så den kan plukkes opp med håv.  Etter registrering kan den settes pent tilbake igjen.

Det er sent på høsten, det er fiskevandringer og gytetid i elvesystemet dermed kan en ikke dra noen bombastiske konklusjoner. Men resultatet gir nok en pekepinn.  Kort oppsummert kan det se ut til at elva har en ikke altfor stor bestand av forholdsvis stor fisk i de områdene det ble fisket. Det ble fanget store eksemplarer av både harr og ørret. Videre kan dette tyde på at deler av elva er svært sårbar i forhold til beskatning.

 

Dette er effektiv fiskeredskap.

 

Lars Nilssen fra VGTV er med for å dokumentere fiske med el-båt.  Dette blir å se på VGTV i framtida.

 

Jon Museth fra NINA foreleser for Lars Nilssen om de interessante funnene som ble gjort.

 

Turens største fangst en ørret på nesten 60 cm kommer til hektene igjen etter ufrivillig å ha blitt sått i svime av eliktrisitet.