Fiskekort for Kvennan Fly Fishing for sesongen 2018 er nå tilgjengelig. Kvennan Fly Fishing byr et førsteklasses fiske etter harr i Glommavassdragets øvre deler, mellom Tynset og Tolga. Fiskeområdet består av en fantastisk fin og variert fluefiskesone på 15 kilometer som huser det som kanskje er den mest tallrike harrbestanden i landet. Se filmen i denne saken og få mer informasjon om fisket i Glomma og ved Kvennan.  

Hos Kvennan Fly Fishing åpner fiskesesongen 1. juni. Husk at det selges et begrenset antall kort og at det i de beste fiskeperiodene kan være utsolgt. Sikre deg derfor kort tidlig. 

Kjøp fiskekort her