Kavalkade ­fra ­Renaelva

En aktiv forvaltning med innføring av fangstrestriksjoner har gitt Renaelva en svært attraktiv bestand av grovvokst ørret og harr.


En aktiv forvaltning med innføring av fangstrestriksjoner har gitt Renaelva en svært attraktiv bestand av grovvokst ørret og harr. Elva innehar et rikt insektsliv som gir grunnlag for svært god vekst på fisken og er spesielt godt egnet for fluefiske.  Se billedkavalkade fra årets sesong her!