Hemmelige ­perler…

Jon-Erlend Sundnes har besøkt en ukjent perle i Fishspot.  Akkurat hvor skal vi ikke si noe om… Fishspot har i blant blitt beskyldt for ukritisk «blåse» fiskeplasser og dermed gjøre alt tilgjengelig […]

Jon-Erlend Sundnes har besøkt en ukjent perle i Fishspot.  Akkurat hvor skal vi ikke si noe om…

Fishspot har i blant blitt beskyldt for ukritisk «blåse» fiskeplasser og dermed gjøre alt tilgjengelig for alt og alle.  Dette er vi ikke helt enige i selv da.  At Renaelva, Vangrøfta med flere blir promotert er etter ønske fra grunneierne som eier elvene.  Dette er en tjeneste vi faktisk får betalt for.  Det er likevel mange «perler» som er «ukjente».  Disse ligger gjerne innenfor områder som er dekket av et «felles» fiskekort.  Her kommer en oppdatering fra både kjente og ukjente perler i Fishspot.  De ukjente får forbli ukjente…

Foto: Jon-Erlend Sundnes

Jon-Erlend Sundnes har en hemmelig flekk i Fishspot som han besøker årlig.

 

 

Foto: Jon-Erlend Sundnes

På denne plassen er det svært få fiskere, og det vil det nok også være i framtida.

 

 

Foto: Jon-Erlend Sundnes

Skal en ut å fange fisk må en passe på å få i seg næring.  Det ser ikke ut som om det er noe problem.

 

 

Foto: Jone-Erlend Sundnes

Fast fisk i «gokulpen».

 

 

Foto: Jon-Erlend Sundnes

En av flere fisker som Jon-Erlend klarte å fange på denne turen.

 

 

Foto: Trutta Gutta

Trutta Gutta forteller også at de har funnet flere nye «ukjente» perler i Fishspot.  I en av deres «nye» fant de også Danica.

 

 

Foto: Trutta Gutta

Her har det blitt harrfangst!

 

 

Foto: Trutta Gutta

Francois Dufour som er det franske innslaget hos Trutta Gutta i år med nok en flott Fishspot-ørret.

 

 

Foto: Trutta Gutta

Her fra de mer kjente stedene Trutta har besøkt, Grimsa.

 

 

Foto: Trutta Gutta

Trutta Gutta beøkte også Engeråa der det også ble fangst.

 

Video: Rakkenes.com

Rakkenes.com som er i gang med sitt prosjekt «Ten Rivers» har blant annet besøkt Atnavassdraget.  Denne ørreten på 1,5 kg + ville ikke ha noe av det som den ble servert.  Men den lot seg filme.

 

 

Video: Rakkenes.com

Rakkenes.com opplevde døgnflueklekking og fangst av stor harr i Rena.  (Selv om noen kanskje ønsket at det skulle være ørret)

 

 

Video: Henrik Leth/brakvand.com

Rena er kjent for enorme vårflueklekkinger.  Henrik Leth fra Brakvand.com filmet en brukbar klekking da han var ute med potongbåt.

 

Video: Lågen Fly Fishing

Hesstjønna i Sel er et eget fluefiskevann som administreres av Sel Fjellstyre.  Gutta fra Lågen Fly Fishing har nylig vært innom der.

 

 

Grøftoterne er ferdig med årets tur i Vangrøfta.  Selv om det kanskje ikke ble et toppår i deres øyne så ser det likevel ut som de har gjort noen gode fangster.  Foto: Grøftoterne.

 

 

 

 

Det ryktes at den ene av oterne vil vende tilbake i løpet av kort tid.  Vi er lovet rapport fra turen til «Olav og Joker».