Harrfiske ­i ­høstskrud ­ved ­Koppangsøyene

- Sett av tid i kalenderen for en fargerik fisketur til Stor-Elvdal

Stor-Elvdal er et eldorado for alle som er glad i friluftsliv og fiske, med sitt mangfold av elver og vann. Her er fiskeplasser for alle, enten du vil fiske med flue, sluk eller mark, i elv eller bekk, i fjellvann eller skogstjern.


Felleskort for Stor-Elvdal gir deg store muligheter for et godt fiske gjennom hele året. Det er egnede fiskeplasser både for den genuint interesserte fluefisker, så vel som familiefiskeren


I Glomma finner du stor variasjon, fra stille dype partier, til mange mindre elvefall og stryk som innbyr til et spennende fiske, uavhengig av hvilken fiskeform som du liker. Her finnes et veldig bra insektliv – også sent på sesongen. Og området huser mye fin harr.

Koppangsøyene i Glomma i Stor-Elvdal en egen status som fiskedestinasjon. Men har du tenkt over hvor flott det kan være å fiske her på en solrik høstdag når naturen står på sitt aller mest fargerike i september?Koppangsøyene er et stort elveslette- og flommarksområde på ca 10km der Glomma har et sterkt forgreinet løpmønster. Området er unikt og svært rikt på elveløp, flomløp, bakevjer, terrassekanter, vifteslep, øyer og banker, som er i stadig endring.

Dette gjør det til et svært interessant og spennende fiskeområde med uendelige muligheter blant de mange øyene, hvor vading stort sett kan skje uten problemer. En vadestav kan likevel være en fordel å ha tilgjengelig.For fluefiskere vil vårfluer, 2.generasjon døgnfluer, steinfluer og mygg være viktige insekter å ha imitasjoner av når høstfisket inntrer. Er du heldig og treffer på Bibio i tillegg, kan det hele bli riktig interessant.
Ta en tur med fiskestanga langs Glommas bredder eller gli nedover i kano. Fra Koppangsøyene og videre nedstrøms er Glomma stilleflytende og fin, med fiskeplasser på løpende bånd. Kano eller kajakk er et flott transportmiddel på den stilleflytende elva. Men husk likevel å bruke flytevest.Egen fluefiskesone ved Sundfloen

Sundfloen fluesone er en egen sone nord for Koppangsøyene og Sundfloen bro. Fluefiskesonen veksler mellom strømrike og stilleflytende partier brutt opp av øyer og holmer i elvestrengen, og er generelt mer strømrik enn områdene lengre sør.  Fluesonen kan inngå i felleskort for hele området Glomma Fiskeforening administrerer. Området har egne fiskeregler og en noe begrenset tid det er tillatt å fiske enn øvrige områder.