Høy vannstand i Gudbrandsdalslågen

Gudbrandsdalslågen ­våkner ­sakte

Det er høy vannstand, men fortsatt ikke flom i de tre øverste sonene i Gudbrandsdalslågen. Vi kan forvente store svingninger i vannstand og fiske i ukene framover.

Enorme snømengder dekker fortsatt fjellplatåene øverst i Gudbrandsdalen. I enkelte høytliggende områder er de over tre ganger så mye snø som normalt for årstiden, og dette preger naturligvis sideelver og lågen i sone 5-7 fra Sel til Lora. 

Det tas noe fisk, hovedsaklig av fiskere som kjenner elva på høy vannstand. Vinden legger som vanlig en demper på aktiviteten, både blant fisk og fiskere.

Store variasjoner

I sone 5-7 varierer både vannstand og sikt med temperatur og eventuelt regnvær. Høye nattetemperaturer og nedbør vil få elva til å stige og grumse seg til betraktelig i tiden framover, og i en del områder også få temperaturen til å falle.. Vannstand og sikt i sideelver som kommer fra høytliggende fjellområder kan variere mye avhengig temperatur og nedbør. De kan også variere en hel del gjennom døgnet. Det er mindre snø igjen i Rondane, så sideelver som drenerer derfra synker raskere enn de som renner inn i Lågen høyere opp i vassdraget.

Treig sesongstart

Det har klekket noe mygg og steinfluer i pinsehelga, i de korte periodene uten for mye vind. Under regnværet på torsdag var det ifølge en lokalkjent fluefisker på Lesja «nær sagt perfekte forhold for døgnflua Baetis rhodani». Den lille døgnflua som foretrekker godt gammeldags drittvær viste seg aldri.

Det er altså ikke de enkleste forholdene for fiskere, men det fins fisk – og er du på rett sted til rett tid har du som alltid dugelige odds for å fange ørret og harr.

Om noen uker smeller det, litt seinere enn vanlig.