Fluesone ­i ­Tya

Tya ble stengt for fiske 8. mai, grunnet flere år med alt for høyt uttak av fisk. Nå er det opprettet en fluesone i strekningen oppstrøms fiskefabrikken på Løvøya t.o.m. Esfossen. Her vil det legges ut fire fiskekort per døgn, fram til sesongen slutter 15. september.

Det åpnes for et regulert fiske i en begrenset strekning av elva.


Tya ble stengt for fiske 8. mai, grunnet flere år med alt for høyt uttak av fisk.
Nå er det opprettet en fluesone i strekningen oppstrøms fiskefabrikken på Løvøya t.o.m. Esfossen. Her vil det legges ut fire fiskekort per døgn, fram til sesongen slutter 15. september.


Fiskeforbudet for strekningen nedstrøms t.o.m. Håen, gjelder fortsatt.


Tya huser stadig færre prakteksemplar som dette. Ole Kristian Berggård håper at de nye restriksjonene skal bidra til at elva gjenreiser seg.

Ole Kristian Berggård, som leier den berørte strekningen, forklarer at fluesonen opprettes av enkle grunner:


– Erfaringer fra andre steder i landet, viser at stenging er veldig uheldig. Når fiskeområder blir stengt, blir det ofte lite kontroll – dermed kan det oppstå tjuvfiske. Vi har allerede vist bort flere fiskere fra elva i sommer.


Ifølge Berggård er det observert langt færre storfisk enn før på tradisjonelt gode standplasser. I tillegg er det generelt lite småfisk i elva. Berggård skal i utgangspunktet drifte elvestrekningen i fem år. Målet er at de som fisker i elva, også skal fungere som et slags oppsyn.


– Det eneste vi vil, er å jobbe med forvalting og sørge for at elva henter seg igjen. Når man tenker på hvordan fisket var, fortjener elva langt bedre. Vi skal få Tya bra igjen, men trenger kanskje tre til fem år, avslutter Berggård.

Det er ikke tillatt å avlive fisk og det er kun fluefiske (og mothakløse enkeltkroker) som er tillatt. Strekningen inngår ikke i fiskekortet for Tydal.


Les fiskereglene her: https://www.inatur.no/fiske/5f11704f31a3c400037ec297/tya-fluesone


Det åpnes for fiske – uten uttak – i en begrenset strekning av den kjente ørretelva i Trøndelag.