Flom

De siste dagers regn har skapt problemer i Østeradalen. Hein van Aar hos Kvennan Fly Fishing viser hvordan det ser ut i Glomma ved Kvennan og Vangrøfta i Dalsbygda.

 

Slik ser det ut ved Brufossen i Vangrøfta og i Glomma nå.  Hein van Aar hos Kvennan Fly Fishing har laget en videorapport.

 

 

Se også: www.kvennan.com