Noen har av ulike grunner mistet sin evne til å begi seg ut i naturen eller komme seg ut på fisketurer. Dette selvfølgelig betyr ikke at man mister sin interesse for natur eller fritidsfiske.

Flere kommuner, bedrifter og fiskeforeninger, har gjort tiltak for å sikre et tilbud for mennesker med en funksjonsnedsettelse, og gi dem tilgang til den naturen vi alle verdsetter så høyt.  Noen tilbud har vært på plass i noen tid, andre er nye, og vi er sikker på at flere vil følge. Fishspot ønsker å informere om disse stedene og gjøre dem tilgjengelig for flere mennesker. Med dette i tankene lanseres vår nye kategori av fiske «Universell utforming». I denne kategorien vil vi presentere tilbud med fiskemuligheter for mennesker med en funksjonsnedsettelse eller bevegelseshemmelse.