Skjåk kan by på utallige muligheter for den som søker fjellfiske, stillhet og ro, og med et fiskekort kan du fiske i hele Skjåk kommune, med tilgang til over 200 vann og 250 km med fiskeelver. Det er satt ut ørret i de fleste større og mindre vann der ørreten kan overleve, opptil 1661 moh.

Reinheimen Nasjonalpark er et unikt villmarksområde med lite folk , og sjansen er stor for at du kan finne et fiskevann å ha helt for deg selv. Lengst nordøst i Skjåk er det slake, langstrakte flyer som stort sett er lette å ferdes i for alle. Her er du i kjerneområdet til villreinen, observer gjerne dyrene på avstand, men vis hensyn så du ikke skremmer villreinen unødig.

Lenger nord og vest blir landskapet mer kupert, og det blir mer stein – men steinura er ikke grov og spesielt krevende å gå i. Tilrettelegging med stier og hytter blir mindre, og avstandene fra veg og infrastruktur blir større jo lenger nordvest du kommer i Skjåk sin del av Reinheimen. Lenger vest kommer det også mer nedbør, og med mange av fiskevatna i snørike område i 1200-1500 meters høyde, er det som oftest ikke isfrie vann før i midten av juli. I enkelte år så seint som i august.

Gode utgangspunkt og område for fiske i Reinheimen;

Fra Aursjoen, 1100 moh. er det lett adkomst videre innover fjellet og Reinheimen, til vatna nord for Aursjoen og mot Sveinbu (kan leies). Terrenget passer for de fleste.

Fra Stamsetra er det litt brattere og mindre tilrettelagt, men det er to mindre fiskeelver i området som fører inn flere små tjern og vann. Landskapet er litt mer kupert enn lenger øst, fine område for å slå opp telt.

Fra Billingen kan du gå en lengre rundtur inn i hjertet av Reinheimen Nasjonalpark. Du kan leie almenningshyttene Tverråhytta, Storvassbue og/eller Skarvedalshytta for å gjøre turen litt mer komfortabel.

På denne turen bør en ha 3-4 dager for å ha brukbar tid til å utforske interessante vatn, da turen inn til Storvassbu er en dagsmarsj unna bilveg.

Utgangspunktet er ved Billingen. Følg merka DNT-stig som går langs elva Tora innover Tordalen til Tverråhytta. Ørreten i Tora er som regel lett å få, men ikke av de største.

Ta turen videre langs DNT-stigen til Torsvatnet. Ørret på 500-800 gram er vanlig i Torsvatnet. En bør ta turen inn til Flatvatnet, Bollvatnet og Spongvatna som alle huser ørret på over kiloen. Det går ingen merka sti i nærheten av disse vatna, og en er nesten garantert å ha fjellet for seg selv. Overnatting i telt eller Storvassbue (eventuelt ta turen langs elva Spongje og Dørvatna mot Storvassbue).

Turen over mot Skarvedalen går gjennom Dør, skaret mellom Høggøymen og Dørkampen. Det er verdt å ta med seg Midtre og Austre Dørtjønnen og Blåbergtjønne på tur til Skarvedalsbue. I Skarvedalen er det flere mindre vatn en kan prøve lykken i, kvaliteten på auren er bra, selv om det er høyt til fjells. Turen hjem går ut Skarvedalen og etter hvert langs elva Føysa nedover mot utgangspunktet på Billingen. På vei mot Billingen kan en ta med seg Rognebergtjønne og/eller Langvatnet i Langvasslågån.

Fiskekort

Døgnkort NOK  80,- | 3-døgnskort NOK  200,- | Ukekort NOK 300,- | Sesongkort  NOK 400,-

Fiskekort kan kjøpes på de fleste campingplasser og andre service- og reiselivsbedrifter i Skjåk.

Kjøp fiskekort Rapporter fangst

Fiskeregler

  • Alle under 20 år kan fiske gratis med stang og håndsnøre.
  • Alle over 20 år må løse fiskekort for den type redskap de ønsker å bruke, om det er stang, oter og/eller garn.
  • Sesongen varer fra isen smelter om våren, til isen legger seg på høsten.
  • Ta alltid med deg gyldig fiskekort på fisketuren.
  • All bruk av død og levende fisk som agn forbudt.

Annen informasjon

Ta hensyn til dyrket mark. Bruk jordekantene eller oppmerkede stier.

Benytt opparbeidede parkeringsplasser/lommer så langt dette lar seg gjøre.

«På fisketur i Skjåk» er et hefte utgitt i 2013. Her presenteres 36 fisketurer i Skjåk, med ruteskildring, kart og fisketips. Heftet er gratis, og du finner det der du får kjøpt fiskekort.

Det er utarbeidet et turkart for Skjåk i målestokk 1:60 000 som ble klart høsten 2013. Dette dekker hele Skjåk kommune, og har inntegna alle merkede turstier og utleiehytter. Pris kr 199,-.

Lenker

Skjåk Almenning

Andre tilbud in Oppland Fylke Andre tilbud in Skjåk