Villmarksfiske ­i ­Holtålen

Villmarksfiske i Holtålen byr på en rekke spennende vann med ørret og røye som du må snøre fjellsko og pakke ryggsekk for å nå. Disse vannene ligger spredt på begge sider av Gauldalen innen ulike statsallmenninger som berører Forollhogna nasjonalpark i vest og Kjølifjellet og Storskarven i øst. Her kan du oppleve et sportsfiske med sterkt villmarkspreg, men likevel med rimelig tilgjengelighet.

Villmarksfiske i Holtålen byr på en rekke spennende vann med ørret og røye som du må snøre fjellsko og pakke ryggsekk for å nå. Disse vannene ligger spredt på begge sider av Gauldalen innen ulike statsallmenninger som berører Forollhogna nasjonalpark i vest og Kjølifjellet og Storskarven i øst. Her kan du oppleve et sportsfiske med sterkt villmarkspreg, men likevel med rimelig tilgjengelighet.


Området har en rik berggrunn som gir svært gode forhold til en rekke byttedyr.  Store krepsdyr i grunne vann hvor vannkvaliteten er god gjør at ørreten nyter godt av ressursene og utvikler en fantastisk kvalitet og kan oppnå anseelig størrelse.


Disse fjellområdene byr på et variert men lettgått fjellterreng med en unik fjellflora og fjellfauna. Omkranset av bjørkeskog i dalene, setrer i fjellet og sør-samiske kulturminner på viddene, bidrar alle elementene til mange opplevelser i Holtålen kommune.


Ålen og Haltdalen Fjellstyrer

Ålen og Haltdalen fjellstyrer er tilbyder av disse flotte fiskeområdene. Fjellstyrenes viktigste oppgave er å administrere brukerrettigheter i statsallmenningene til beste for de bruksberettigede og næringslivet i lokalsamfunnet, samtidig som de skal ivareta både lokalsamfunnets og storsamfunnets naturvern- og friluftsinteresse.

Du kan fritt benytte noen av fjellstyrets åpne buer under dine vandreturer i disse fjellområdene.  Haltdalen fjellstyre disponerer 2 utleiehytter som ligger strategisk for både laksefiske og innlandsfiske. Haltdalen fjellstyre tilbyr også laksefiske i Gaula.


Fiskekort

Fiskekort gjelder for kalenderåret. Fiskekort selges for den enkelte statsallmenning, og som felles fiskekort  for Ålen Statsallmenninger (Gauldal, Hersjedal og Holden Statsalmenninger). NB: Døgnkort selges kun for de enkelte allmenninger, ikke fellesområdet.


Priser:

Døgn NOK 100,00 | Uke NOK 300,00 | Sesong NOK 600,00

Kjøp fiskekort Rapporter fangst


Fiskeregler

NB: Utdrag fra fiskereglene

  • Fisketid hele året.
  • Tillatte fiskeredskaper er flue, mark og sluk.
  • Bruk av agnfisk, død eller levende, er ikke tillatt.
  • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
  • Barn og ungdom under 18 år fisker gratis.
  • All fangst skal innrapporteres.
  • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.

Les fullstendige fiskeregler på Fjellstyrets hjemmesider


Annen informasjon

Vis respekt for dyrket mark. Gå ikke over jorder.

Ta med all søppel hjem. Miljøet i fjellet og langs vassdrag er et felles ansvar.

Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.


Linker

Fjellstyrets hjemmesider


Kontakt

Adresse: Helsetunet 28, 7380 Ålen. | Telefon: +47 72 41 55 77 | E-post: alen@fjellstyrene.no

Andre tilbud i Holtålen Andre tilbud i Trøndelag