Unsetåa

Opplev et spennende og utfordrende fiske etter ørret, harr og røye i Rendalen.  Fiskeområdet omfatter Finstadsjøen, Unsetåa (utenom fluesonen) og Tysla.

Opplev et spennende og utfordrende fiske etter ørret, harr og røye i Rendalen.  Fiskeområdet omfatter Finstadsjøen, Unsetåa (utenom fluesonen) og Tysla.


Fiskeområdet er egnet for et variert fiske med sine omlag 50 km elv og den 3 km lange Finstadsjøen. I Finstadsjøen er røya dominerende art men med innslag av storvokst ørret.  I Unsetåa finnes ørret og harr i ulike størrelser.  Sideelva Tysla huser mest ørret og er en grunn elv med mye lys sandbunn.


Elvene er varierte med både fosser, stryk, høler samt lange sakteflytende partier. De sakteflytende delene av Finstadåa, Unsetåa og Tysla er spesielt velegnet for spotting av fisk, gjerne i kombinasjon med tørrfluefiske. Her er mye ørret og harr rundt halvkiloen og en god del opp mot kiloet.  I tillegg skjer en gytevandring av grovere ørret fra Storsjøen.


Dagens forvaltning baseres på strenge fangstrestriksjoner spesielt innenfor fluesona, men også noe begrensninger i resten av elva. Hensikten med dette er at flere fisk skal kunne bli gammel og dermed stor. Det har vært en fin utvikling i snittstørrelsen for både harr og ørret. De siste somrene er det observert flere ørreter over 3 kg og det er landet harr på nesten 50 cm.


Fiskekort

Priser
Døgn NOK 100,00 | |Uke NOK 400,00 | Sesong NOK 600,00


Det gjøres oppmerksom på at Fluefiskesona i Unsetåa har eget fiskekort.  Mer informasjon om Fluesona i Unsetåa.


Fiskekort kan kjøpes enten via internett eller hos lokale utsalgssteder (sportsbutikker, campingplasser, turistkontor m.fl.).

Kjøp fiskekort Rapporter fangst


Fiskeregler

  • Fisketid 01.06 – 01.09
  • Fiskekortet gjelder for sportsfiskeredskap som mark, sluk og flue.
  • All fisk under 30 cm skal gjenutsettes.
  • Kvote: Hver fisker kan maksimalt avlive 2 fisk pr. fiskedøgn.
  • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
  • Barn under 16 år fisker gratis.
  • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.
  • Telefon oppsyn + 47 91 76 89 95

Annen informasjon

Vis respekt for dyrket mark. Gå ikke over jorder.

Ta med all søppel hjem. Miljøet er et felles ansvar.

Husk bestemmelser om båndtvang.

Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.


Lenker

Rendalen Elvelag

Andre tilbud i Innlandet Andre tilbud i Rendalen