Unsetåa Fly Fishing

Unsetåa Fly Fishing Zone is over 12 km long and is ideal for fly fishing. The river varies from rapids to quiet areas, some excellent for spotting fish. The river has wild brown trout and grayling in various sizes, there have been reports of trophy wild browns been caught.

Unsetåa Fluesone

Unsetåa fluesone er en sone på over 12 km med et meandrerende og variert elvemiljø med både kulper, strykpartier og rolige strekk, der den renner gjennom eng- og skoglandskapet. Spesielt preges fluesonas midtre og nordre del av mye sakteflytende elv som egner seg godt for «spotfiske».