Unsetåa ­Fluesone

Unsetåa fluesone er en sone på over 12 km med et meandrerende og variert elvemiljø med både kulper, strykpartier og rolige strekk, der den renner gjennom eng- og skoglandskapet. Spesielt preges fluesonas midtre og nordre del av mye sakteflytende elv som egner seg godt for «spotfiske».

Unsetåa fluesone er en sone på over 12 km med et meandrerende og variert elvemiljø med både kulper, strykpartier og rolige strekk, der den renner gjennom eng- og skoglandskapet. Spesielt preges fluesonas midtre og nordre del av mye sakteflytende elv som egner seg godt for «spotfiske».

Det er fang og slipp i hele fluesona og snittstørrelsen har vært økende de siste årene. Det er nå meget pen stedegen ørret og harr på elva, i tillegg til at det kan vandre opp stor ørret fra lenger sør i vassdraget.


Her er mye ørret og harr rundt halvkiloen og en god del opp mot kiloet.  I tillegg skjer en gytevandring av større ørret fra Storsjøen, lengere sør i vassdraget.


Unsetåa Fluefiskesone er avgrenset i nord ved Gapahuken ved «Nordre Vesleenghølen» og går ned til brua ved Kroken. (se kart). Se også informasjon om øvrige områder hos Rendalen Elvelag.


Fiskekort for Unsetåa fluefiskesone

Priser

Døgnkort NOK 150,-* | Ukeskort NOK 600,-* | Sesongkort NOK 900,-*


* Fiskekortet gir også rett til å fiske på øvrige områder hos Rendalen Elvelag, dvs. øvrig område av Unsetåa og Tysla.

Fiskekort kan kjøpes på Internett, via SMS og  utsalgssteder i distriktet.

Kjøp fiskekort Rapporter fangst


Fiskeregler

 • Fisketid ørret 01.06 – 01.09
 • Fisketid harr 01.06 – til 15.10
 • All ørret er fredet fom. 1. September og ut sesongen.
 • Fiskeredskaper som er tillatt er kun fluefiske der snøret utgjør kastevekten.  Fluer skal ikke ha mothake.
 • Minimumsmål: 35 cm
 • Maksimumsmål: 40 cm
 • «Baglimit», hver fisker kan maksimalt ta livet av en fisk mellom 35 – 40 cm pr. døgn.
 • Fisker plikter å ha med mål.  Ved tvil skal fisken settes tilbake.
 • Barn under 16 år fisker gratis med sportsfiskeredskap.
 • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.
 • Telefon oppsyn:  (+47) 917 68 995

Annen informasjon

Vis respekt for dyrket mark. Gå ikke over jorder.

Ta med søppel all hjem. Miljøet er et felles ansvar.

Husk bestemmelser om båndtvang.

Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.


Lenker

Rendalen Elvelag 

Andre tilbud i Innlandet Andre tilbud i Rendalen