Fornøyd fisker i Glomma Stor-Elvdal Nord

Sundfloen ­Fluefiske

Sundfloen Fluefiskesone veksler mellom strømrike og stilleflytende partier brutt opp av øyer og holmer i elvestrengen. Harr er den dominerende arten og den er svært tallrik.

Sundfloen Fluefiskesone veksler mellom strømrike og stilleflytende partier brutt opp av øyer og holmer i elvestrengen. Harr er den dominerende arten og den er svært tallrik.  Nord for Sundfloen bru på Koppang har maksmål forvaltning gjort at gjennomsnittsstørrelsen på fisken øker.


Sundfloen fluefiskesone er et nytt fisketilbud i Stor-Elvdal hvor det i en avgrenset seksjon av Glomma, gjeldende fra sesongen 2017, innføres egne fiskeregler og der fisket kun er forbeholdt klassisk fluefiske.

Fluefiskesonen ligger nord for Sundfloen bru, og i tilknytning til en fiskesone hvor det over tid har vært benyttet maksmålsforvaltning med godt resultat.


Fluesonen inngår i felleskort for hele området Glomma Fiskeforening administrerer.  Med fiskekort som inkluderer Sundfloen Fluefiskesone har du et fiskekort som dekker nesten alle fiskemuligheter i Stor-Elvdal kommune, fra Atna i nord ned til kommunegrensen mot Åmot i sør. Vær oppmerksom på at enkelte strekninger i Glomma ikke er med i kortordningen, se kart.  Områdene er godt skiltet.

OBS!: I 2022 vil enkelte sektorer være stengt for fiske 6., 7. og 8. juli i forbindelse med EM og VM i fluefiske. Se eget kart under vedlagte filer.


Fiskekort

Når du skal fiske i Glomma ved Koppang trenger du bare ett fiskekort som dekker hele elva i Stor-Elvdal kommune.

Med dette fiskekortet kan du fiske fra Atna i nord ned til kommunegrensen mot Åmot i sør. Da har du nesten 90 kilometer med god fiskeelv til din disposisjon. Du har også lov til å fiske i en rekke tjern som ligger i nærheten av elva, noen av de er gode røye- og ørretvann. Disse vannene er gode alternativer når vannstanden er høy i selve Glomma tidlig på sesongen.


Priser:

Døgnkort NOK 150,00 | Ukekort NOK 450,00 | Sesongkort NOK 650,00


Fiskekort kan kjøpes enten over internett eller hos lokale utsalgssteder (bensinstasjoner, campingplasser  m.fl.).

Kjøp fiskekort Rapporter fangst


Fiskeregler

 • Fisketid : 15.05 / 31.10
 • Kun fluefiske med fluestang der snøret utgjør kastevekten er tillatt i fluesonen.
 • Det kan kun benyttes mothakeløse kroker, evnt. kroker med nedklemt mothake.
 • All ørret må gjenutsettes.
 • Bag limit på 1 harr pr. dag/fisker, maksmål 35 cm .
 • Fiske fra båt (gjelder også kano, kajakk, belly-boat mm.) er ikke tillatt i fluesonen.
 • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
 • Fisker plikter å fremvise fiskekort og eventuelt fangst til oppsyn som legitimerer seg.
 • Barn under 16 år fisker gratis, men bør følge fiskereglene.
 • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse og/eller gebyr på kr 2000,-.
 • Telefon oppsyn: +47 91 85 13 83.

Se fiskeregler for øvrige fiskeområder


Annen informasjon

Vis respekt for dyrket mark. Gå ikke over jorder.

Ta med søppel all hjem. Miljøet ved elva er et felles ansvar.

Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.

Parker på tilrettelagte og merkede parkeringsplasser for å unngå at du er til hinder for annen trafikk.


Lenker

Kart pdf | Privat sone | Glomma fiskeforening | Fishing rules German | Fishing rules Dutch |

Andre tilbud i Innlandet Andre tilbud i Stor-Elvdal