Storabbortjernet

Lett tilgjengelig 200 meter fra merket parkering finner du Storabbortjernet i Åsnes.  Som navnet tilsier byr vannet på godt abborfiske.  I nærheten finnes det forøvrig flere spennende vann.  Området gir deg en […]

Lett tilgjengelig 200 meter fra merket parkering finner du Storabbortjernet i Åsnes.  Som navnet tilsier byr vannet på godt abborfiske.  I nærheten finnes det forøvrig flere spennende vann.  Området gir deg en villmarksfølelse.

 

Storabbortjernet har en tallrik abborbestand.  Her finnes mange små, men også noen store fisker.  Her er sjansen absolutt til stede for fangst.  Ta gjerne en titt på videoene som ligger under «Fisketips».

 

Fisketips

Fisketips abbor med mark                                  Fisketips abbor med spinner

Fiskekort

Fiskekortet gjelder for Åsnes JFF sitt område.  Kortets eier må selv holde seg underrettet om grensene for foreningens områder.

 

Priser:

Døgnkort NOK 60,- | Ukeskort NOK 200,- | Sesongkort NOK 400,-

For Utgravertjern er det eget fiskekort som koster NOK 100,- per døgn. For medlemmer i Åsnes JFF er prisen på sesongkort NOK 200,-.  Fiskekort for medlemmer fås kjøpt på lokale utsalgssteder eller ved å ta kontakt med foreningen.

 

I tillegg til at du kan kjøpe fiskekort via SMS ved oppslag langs vann og vassdrag kan du også kjøpe fiskekort hos: Intersport Flisa og Joker Kilen.

Kjøp fiskekort Rapporter fangst

Fiskeregler

  • Fiskekortet gir rett til å fiske på Åsnes Jeger-  og Fiskeforening sine områder. Kortets eier må selv holde seg underrettet om grensene for foreningens områder. I vann, tjern og elver hvor det forekommer ørret, er kun stangfiske tillatt.
  • All ørret over 40 cm settes ut igjen uskadd
  • Minstemål på ørret 25 cm
  • Ingen minstemål på andre arter
  • Maksmål abbor: 40 cm
  • Ørret er fredet fra 15. september til 1. november, dersom noen får dette skal fisken alltid settes tilbake mest mulig uskadd
  • Voksen person som fisker sammen med barn under 12 år trenger ikke eget fiskekort. Dette gjelder i alle Åsnes JFF sine fiskevann, og hvor barna aktivt er med og fisker med unntak av Utgravertjernet.

Annen informasjon

Ved Storabbortjernet finner du tilrettelagte bålplasser og utlånsbåt.

Husk å ta hensyn til andre.

Veibeskrivelse:  Fra Flisa sentrum, følg Fylkesvei 206 på nordsiden av elva Flisa.  Etter ca. 22 km fra Flisa sentrum tar du av Fv 206 og kjører inn på Fv. 461.  Følg veien nordover i ca. 12 km.  Her vil parkering og info om Storabbortjærn være merket.  Det går merket sti herfra og opp til Storabbortjern.

Lenker

Åsnes JFF

Andre tilbud i Åsnes Andre tilbud i Hedmark Fylke

Kart