Ståggåtjønnin, Foto Norske Naturopplevelser AS

Ståggåtjønnin

Ståggtjønnin og omkringliggende vann er spennende med tanke på fiske. Vannene henger sammen med hverandre og ligger vakkert til i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark like ovenfor bjørkebeltet inn mot Skjækerfjella. Ørret er eneste fiskeslag i Ståggåtjønnin og kvaliteten er upåklagelig. Rød kjøttfarge, god kondisjon og med en høy snittstørrelse. Ørret over 1 kg er ikke uvanlig.

Ståggtjønnin og omkringliggende vann er spennende med tanke på fiske. Vannene henger sammen med hverandre og ligger vakkert til i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark like ovenfor bjørkebeltet inn mot Skjækerfjella. Ørret er eneste fiskeslag i Ståggåtjønnin og kvaliteten er upåklagelig. Rød kjøttfarge, god kondisjon og med en høy snittstørrelse. Ørret over 1 kg er ikke uvanlig.


Ståggåtjønnin må være noe av det ypperste Snåsa kan tilby for fluefiskere som ønsker å fiske i stillestående vann. Vannet er et typisk fjellvann med ørret, så man kan se frem til lange minutter med kjøring av sprek fisk! I tillegg er det gjennomgående grunt med et begrenset produksjonsgrunnlag, så måtehold bør utvises av fiskere som gjerne ønsker å komme tilbake.


Selv om vannet er grunt er det mange overganger til dypere partier som er meget spennende. Tar man seg bryet med å bære med seg vadebuksene, når man svært store deler av vannene fra land.


Strømmen som binder vannene sammen er spennende områder, spesielt for nymfefiske eller med våtflue. De dypere kulpene hvor elva renner kan også være interessante på enkelte tider av sesongen. Ståggåtjønnin ligger også slik til at de utgjør et godt utgangspunkt for en rundtur med fiske i de indere delene av Skjækerfjella.


Tilgjengelighet:

Lettest tilgjengelig fra Roktdalsvegen med parkering ved bom opp til Hevdesåsen, en tur på ca. 5 km på sommeren.


Fiskekort

Snåsa fjellstyre forvalter nærmere 1 400 000 mål statsallmenning i Snåsa kommune. I dette omfattes både skog, fjell, elver og over 2000 fiskevann.


Priser:

Døgn NOK 100,00 | Uke NOK 350,00 | Sesong NOK 540,00 | Sesong Familie NOK 720,00


Fiskekort kan kjøpes enten via: Internett eller lokale utsalg (sportsbutikker, campingplasser, turistkontor m.fl.).

Kjøp fiskekort Rapporter fangst


Fiskeregler

(NB: Utdrag fra lokale fiskeregler. Les fullstendige fiskeregler innen fisket tar til).

 • Alle som skal drive fiske må ha løst fiskekort. Fiskekortet gjelder for kalenderåret.
 • Fiskere plikter å sette seg inn fastsatte bestemmelser og grenser innen fisket tar til.
 • Barn/- ungdom under 20 år fisker gratis med stang/håndsnøre.
 • Bruk av levende agn er strengt forbudt. Det er tillat å benytte meitemark eller insekt.
 • Krokfiske (sportsfiske) kan bare utøves med stang eller håndsnøre under aktivt fiske.
 • Bestemmelser for grensevann:
  • Skjækervatnet gjelder fiskekortet hele vannet.
  • I Bangsjøene kan det løses eget kort. (Bangsjøkortet som omfatter hele Bangsjøene).
 • Fiskeren må opptre varsomt i fiskeområdet, og vise hensyn ovenfor andre. Fiskeplasser skal forlates ryddet.
 • Fiskere plikter å vise fram fiskekortet når det kreves av fjelloppsynet, politiet eller noen fra Fjellstyret.
 • Brudd på fiskeregler blir anmeldt.

Annen informasjon

I Nasjonalparken kan du samle sammen tørrkvister og tenne bål i den perioden det er tillatt, men stående tørrfuru er fredet.

Ha alltid ha med deg skikkelige regnklær og varmt ombytte. Selv midtsommers kan det fort komme væromslag, og da blir det kaldt og surt fjellvær.


Ta med all søppel hjem. Miljøet er et felles ansvar.

Bruk i størst mulig grad merkede parkeringsplasser.

Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.


Lenker

Snåsa Fjellstyre | Følg på Facebook | Fiskeguide | Fiskeregler | Båtutleie


Kontaktinformasjon

Snåsa fjellstyre | Telefon: (+47) 468 99 771 | E-post: snasa@fjellstyrene.no

Andre tilbud i Snåsa Andre tilbud i Trøndelag