Snaufjellvatnet, Foto Lillian Bergli

Snaufjellvatnet

Snaufjellvatnet, i hjertet av Akselfjella, forteller navnet det meste. Her er det høyfjell så langt øyet kan se og området er preget av karrige natur vakkert omringet av mektige fjell i himmelranden. Dette er et typisk høyfjellsvann, hvor fiskesesongen på sommeren kan være relativt kort, men intens. Ørretens størrelse er jevnt over god her, den er knallrød i kjøttet med sølvblank ytterside og i god kondisjon.

Snaufjellvatnet, i hjertet av Akselfjella, forteller navnet det meste. Her er det høyfjell så langt øyet kan se og området er preget av karrige natur vakkert omringet av mektige fjell i himmelranden. Dette er et typisk høyfjellsvann, hvor fiskesesongen på sommeren kan være relativt kort, men intens. Ørretens størrelse er jevnt over god her, den er knallrød i kjøttet med sølvblank ytterside og i god kondisjon.


Som typisk for slike høyfjellsvann er ørreten noe vrien å komme i kontakt med og den kan være sky. Fiskere som var mye i området lengre tilbake i tid benyttet ofte senkvelden og natten til å fiske på Snaufjellvannet. Dette gav ofte mye bedre resultater enn fiske på dagtid.


Snaufjellvatnet og omkringliggende vann innbyr også til spennende fluefiske! Utstyrt med lett utstyr, gjerne i klasse 4-5, går man spennende tider i møte ved de intense døgnflueklekkingene som ofte er på midtsommeren ved slike vann. Legg heller ikke igjen marken hvis turen går inn til disse områdene. Mange erfarne fiskere har sverget til bunnmeite eller fiske med markdupp på kveldstid i disse vannene, ikke uten grunn.


Selve området er også relativt unikt, siden svært gode fiskevann ligger på rekke og rad innover. Her er det bare å velge og vrake, men pass på å ikke gå forbi de små pyttene uten navn på kartet, de kan romme store overraskelser.


Tilgjengelighet:

Lettest tilgjengelig fra Grøningsvegen eller Storåsvegen, en tur på ca. 20 km på sommeren.


Fiskekort

Snåsa fjellstyre forvalter nærmere 1 400 000 mål statsallmenning i Snåsa kommune. I dette omfattes både skog, fjell, elver og over 2000 fiskevann.


Priser:

Døgn NOK 100,00 | Uke NOK 350,00 | Sesong NOK 540,00 | Sesong Familie NOK 720,00


Fiskekort kan kjøpes enten via: Internett eller lokale utsalg (sportsbutikker, campingplasser, turistkontor m.fl.).

Kjøp fiskekort Rapporter fangst


Fiskeregler

(NB: Utdrag fra lokale fiskeregler. Les fullstendige fiskeregler innen fisket tar til).

 • Alle som skal drive fiske må ha løst fiskekort. Fiskekortet gjelder for kalenderåret.
 • Fiskere plikter å sette seg inn fastsatte bestemmelser og grenser innen fisket tar til.
 • Barn/- ungdom under 20 år fisker gratis med stang/håndsnøre.
 • Bruk av levende agn er strengt forbudt. Det er tillat å benytte meitemark eller insekt.
 • Krokfiske (sportsfiske) kan bare utøves med stang eller håndsnøre under aktivt fiske.
 • Bestemmelser for grensevann:
  • Skjækervatnet gjelder fiskekortet hele vannet.
  • I Bangsjøene kan det løses eget kort. (Bangsjøkortet som omfatter hele Bangsjøene).
 • Fiskeren må opptre varsomt i fiskeområdet, og vise hensyn ovenfor andre. Fiskeplasser skal forlates ryddet.
 • Fiskere plikter å vise fram fiskekortet når det kreves av fjelloppsynet, politiet eller noen fra Fjellstyret.
 • Brudd på fiskeregler blir anmeldt.

Annen informasjon

I Nasjonalparken kan du samle sammen tørrkvister og tenne bål i den perioden det er tillatt, men stående tørrfuru er fredet.

Ha alltid ha med deg skikkelige regnklær og varmt ombytte. Selv midtsommers kan det fort komme væromslag, og da blir det kaldt og surt fjellvær.

Ta med søppel all hjem. Miljøet er et felles ansvar.

Bruk i størst mulig grad merkede parkeringsplasser.

Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.


Lenker

Snåsa Fjellstyre | Følg på Facebook | Fiskeguide | Fiskeregler | Båtutleie

Andre tilbud i Snåsa Andre tilbud i Trøndelag