Randsfjorden

Det er fritt fiske i Randsfjorden.  Miljødirektoratet har nedsatt en faggruppe som skal utarbeide et nytt faktagrunnlag for storørret.  I den forbindelse er det ønske om å prøve ut innsamling av fangststatistikk […]

Det er fritt fiske i Randsfjorden.  Miljødirektoratet har nedsatt en faggruppe som skal utarbeide et nytt faktagrunnlag for storørret.  I den forbindelse er det ønske om å prøve ut innsamling av fangststatistikk fra fiskere.  Dette prøves ut i Randsfjorden, Tyrifjorden og Mjøsa.  Data som samles inn vil bli anonymisert og kun presentert i aggregert form for hver innsjø. Data som samles inn vil bidra til å bedre forvaltingen av storørret i Norge.

 

For innsamling av fangststatistikk er vi avhengig av at fiskere registrerer seg.  Vi trekker ut en premie på 1000 kroner blant de som registrerer seg og rapporterer for å ha fisket i Randsfjorden.

 

Randsfjorden er den fjerde største innsjøen i Norge, og den nest største i Oppland. I nord har fjorden tilsig av elvene Dokka og Etna, og her finner du også Dokkadeltaet – som er et vernet våtmarksområde for overvintrende vadefugler og trekkfugler.  I Randsfjorden finner du flere stammer av storørreten, og du kan få fisk på over 10 kg i dette området. Den fysisk største av storørretene, Dokkaauren, finner du i Randsfjorden – og den går opp i Dokka/Etna for å gyte.  Høyde over havet er 135 m. Regulering vannstand ca 3 meter.  Randsfjorden er på det dypeste 125 m, men har en del grunnere partier og da særlig i nordenden.

 

Fiskekort/Registrering

Det er fritt fiske i Randsfjorden.  Miljødirektoratet har nedsatt en faggruppe som skal utarbeide et nytt faktagrunnlag for storørret.  I den forbindelse er det ønske om å prøve ut innsamling av fangststatistikk fra fiskere.  Dette prøves ut i Randsfjorden, Tyrifjorden og Mjøsa.  Data som samles inn vil bli anonymisert og kun presentert i aggregert form for hver innsjø. Data som samles inn vil bidra til å bedre forvaltingen av storørret i Norge.

 

For innsamling av fangststatistikk er vi avhengig av at fiskere registrerer seg.   En kan registrere seg med døgnkort eller sesongkort avhengig hva som passer best.  Det koster ingenting å registrere seg.

Vi trekker ut en premie på 1000 kroner blant de som registrerer seg og rapporterer for å ha fisket i Randsfjorden.

Registrer deg  Rapporter fangst

Fiskeregler

  • Fiske hele året med unntak nevnt under:
  • Det er restriksjoner for fiske med bunden redskap ved / i elve- og bekkeos i perioden 15. august – 30.april.
  • I Røykenvikområdet er det naturreservat, og fra 15. april – 19. mai og 1. august – 31.oktober, skal man med bruk av motorbåt bruke korteste vei ut/inn fra området.
  • Alt fiske er forbudt nærmere enn 200 meter fra elve-/bekkeos hvor det gyter ørret i tidsrommet 1. september til og med 30. april.
  • Ved dorging er det kun tillatt å bruke inntil 4 sluker pr båt.
  • All ørret fanget i Randsfjorden av mindre lengde enn 35 cm, målt fra snutespiss til ytterste haleflik, skal straks levende eller død, settes ut igjen.
  • For fullstendige fiskeregler se «Forskrift om fiske i Randsfjorden med ifallende elver og bekker, Jevnaker, Gran, Søndre Land og Nordre Land kommuner, Oppland«

Annen informasjon

Adkomst:  Det er flere veier til Randsfjorden.  En hovedvei er: følg Rv 33, Fagernesveien, retning Dokka, til du får avkjøring til Hov på venstre hånd.

Adkomst til fjorden er best fra brygger og båthavner. Av disse kan nevnes: Hov brygge og båthavn (Kråkvika), Holmen brygge (Fall), Lomsdalsææen (Vestsida), Meierilandet (Fluberg), Lyngstrand Camping, Monsestuen (Halmrast).

Lenker

Forskrift om fiske i Randsfjorden med ifallende elver og bekker, Jevnaker, Gran, Søndre Land og Nordre Land kommuner, Oppland

Andre tilbud i Oppland Fylke

Kart