Privat ­fiske, ­døgnkort ­i ­Lakselva, ­Artic ­Ilo

Fiske for inntil 2 stenger på 3 ulike private vald i Lakselva. Døgnet er inndelt slik at det er 5 timers fisketid på det enkelte vald.

Fiske for inntil 2 stenger på 3 ulike private vald i Lakselva. Døgnet er inndelt slik at det er 5 timers fisketid på det enkelte vald. Vald og tidspunkter, er beskrevet under det enkelte fiskekortkort. 


Mer detaljert beskrivelse
I fiskekortet inngår fiske på tre private vald i sone 1 og sone 2 i Lakselva. En har 5 timers fiske på hvert vald. Fisket starter kl. 09.00 og avsluttes kl. 02.00. Det er en times pause i fisket ved rullering av valdene. Valdene får hvile fra 02.00 og frem til neste dag. Fisket gjelder for inntil 2 stenger (personer) pr. fiskekort. Her kjøper du deg muligheten for å fiske på et eget vald. Noen av valdene kan ha motfiske. Alle valdene er svært godt egnet for fluefiske.


NB! Hvilke vald som hører med, og eksakte tidspunkter, er beskrevet under det enkelte kort. (gå inn på det enkelte kort, «Kjøp fiskekort»)


Skjørtenes Nord:

Skjørtenes ligger ca. midt i Sone 1. Valdet Skjørtenes Noerd består av en forholdsvis dyp sakteflyende kulp, deretter en lang yttersving. Laks på vandring opp stopper gjerne her. Valdet har en strandlinje på ca. 500 meter.


Skjørtenes Sør:

Skjørtenes Sør består av hovedkulpen på Skjørtenesvaldet. Her stopper laksen gjerne opp. Valdet har en strandlinje på ca. 400 meter.


Niittykuru & Sammunsari:

Niittykuru er et lengre relativt stilleflytende parti, samtidig er strømhastigheten slik at det er perfekt for fluefiske. Her tilhører begge sidene valdet slik at en ikke har motfiske. Laks på vei oppover elva har lett for å stoppe opp her. Her er det lett å vade og enkelt å kaste. Strekket kan fiskes like bra fra begge sider. Sammunsari er navnet på holmen nederst på valdet. Nedstrøms denne holmen er en kjent fiskeplass der det ofte står laks. Her har laksen også lett for å hoppe og vise seg. Iberegnet begge sider av elva består har dette valdet en stranlinje på over 800 meter.


Holmen bru:
Nedstrøms Holmen bru er det en dyp kulp som munner ut i en strømkant. Dette er ikke et veldig langt strekke, men her har laksen lett for å stoppe opp. Dette valdet er satt opp sammen med Skjørtenes Sør. Valdet har i underkant av 100 meter strandlinje.


Gjøkenes:
Fin fluefiskestrøm på østsida av elva i sone 2. Strømmen munner ut i en fin kulp nederst på strekket. Fisket her kan være spesielt god på lavere vannstander.


Soldatholmen Øst:
Soldatholmen ligger i Sone 2. Holmen eller holmene er som navnet tilsier en stor holme som deler Lakselva i to. Elva er fiskbar på både østsiden og vestsiden av holmen. Valdet soldatholmen Øst er fiske på østsiden av holmen. Dette strekket har en strandlinje på omkring 700 meter. Det er en bru ut på holmen fra Stuenes Lodge.


Soldatholmen Vest:
Soldatholmen ligger i Sone 2. Holmen eller holmene er som navnet tilsier en stor holme som deler Lakselva i to. Elva er fiskbar på både østsiden og vestsiden av holmen. Valdet soldatholmen Vest er fiske på østsiden av holmen. Dette strekket har en strandlinje på omkring 900 meter.

Kart over fiskevaldene


Fiskekort

Fiskekort for inntil 2 stenger, 3 ulike vald.  Tidspunkter og soner er beskrevet under det enkelte kort inne på Inatur.


Kvoter og fiskeregler

Samme fiskekvoter og fiskeregler som i Lakselva forøvrig:

Hver fisker har en sesongkvote på maks – 4 – fire laks over 80 centimeter.
Av disse kan kun – 2 – to være holaks.
Hver fisker har en døgnkvote på – 2 – to laks (uavhengig av størrelse).
Hver fisker har en døgnkvote på – 5 – fem sjøørret.

Fiskeregler for Lakselva (Lakselv grunneierforening)


Kontakt

Arctic Ilo
Sagveien, 9700 Lakselv

E-post: hp@arcticilo.com | Telefon: (0047) 476 33 895 | Facebook: Arctic Ilo