Nordre ­Renaelva ­Fluesone

Å fiske i Nordre Renaelva fluesone er utfordrende men givende! Her er en bra bestand av grov harr og ørret. Elva har en egen fluefiskesone som omfatter en strekning på ca 4,7 km.  Sona er lett tilgjengelig og ligger nært vei.

Å fiske i Nordre Renaelva fluesone er utfordrende men givende! Her er en bra bestand av grov harr og ørret. Elva har en egen fluefiskesone som omfatter en strekning på ca 4,7 km.  Sona er lett tilgjengelig og ligger nært vei.


Nordre Renaelva fluesone strekker seg  fra søndre bru på Fv 667 og ned til bru ved Kvarsevja. Store deler av strekningen er rolige partier som passer bra for  både bellybåt og kano/kajakk.


Elva har en stor bestand av harr der eksemplarer rundt 40 cm er vanlig forekommende og fisk opp mot 1,5 kg ikke er usannsynlig. I tillegg til den mer stasjonære del av bestanden vandrer stor ørret opp fra Storsjøen lengre sør i vassdraget.  Her er 2-kilosgrensa ingen usannsynlighet og større ørret forekommer. Om høsten blir elva invadert av store mengder med sik som skal opp for å gyte.


Fiskekort

Du kan kjøpe fiskekort som gjelder for fluesona og strekningen nord og sør for fluesone:

Priser: Døgn NOK 200,00


Du kan også kjøpe fiskekort som kun gjelder for områdene utenfor fluesona:

Priser: Døgn NOK 75,00  |  Uke NOK 300,00  |  Sesong NOK 500,00


Fiskekort kan kjøpes enten via: Internett eller lokale utsalg (sportsbutikker, campingplasser, turistkontor m.fl.).

Fiskekortet for Nordre Rena Fluesone gjelder også for strekningen nord og sør for fluesona der Renaelva lotteierforening forvalter fiske.

Kjøp fiskekort Rapporter fangst


Fiskeregler

  • Fisketid 01.06 – 30.09.
  • Kun fluefiske der snøret utgjør kastevekten. Kun fluer uten mothake.
  • Et fiskedøgn varer fra kl. 10.00 til kl. 10.00 neste dag.
  • All fisk under 35 cm skal gjenutsettes. All fisk over 40 cm skal gjenutsettes.
  • Vær varsom når du håndterer fisk som skal settes ut igjen.
  • Kvote: maksimum 1 fisk pr. fiskedøgn. En anbefaler at all fisk gjenutsettes.
  • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
  • Barn under 16 år fisker gratis.
  • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.

Annen informasjon

Vis respekt for dyrket mark.  Gå ikke over jorder.

Ta med søppel all hjem.  Miljøet ved elva er et felles ansvar.

Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.


Andre tilbud i Innlandet Andre tilbud i Rendalen