Mjøsa

Det er fritt fiske i Mjøsa.  Miljødirektoratet har nedsatt en faggruppe som skal utarbeide et nytt faktagrunnlag for storørret.  I den forbindelse er det ønske om å prøve ut innsamling av fangststatistikk […]

Det er fritt fiske i Mjøsa.  Miljødirektoratet har nedsatt en faggruppe som skal utarbeide et nytt faktagrunnlag for storørret.  I den forbindelse er det ønske om å prøve ut innsamling av fangststatistikk fra fiskere.  Dette prøves ut i Randsfjorden, Tyrifjorden og Mjøsa.  Data som samles inn vil bli anonymisert og kun presentert i aggregert form for hver innsjø. Data som samles inn vil bidra til å bedre forvaltingen av storørret i Norge.

 

For innsamling av fangststatistikk er vi avhengig av at fiskere registrerer seg.  Vi trekker ut en premie på 1000 kroner blant de som registrerer seg og rapporterer for å ha fisket i Mjøsa.

 

Mjøsa er Norges største innsjø.  I Mjøsa finnes det storørret det vil si ørret som lever på fiskediett.  Mjøsa er oppvekstområde for den hurtigvoksende hunderørreten.  De viktigste byttefiskene til storørreten i er krøkla sammen med lagesild og sik.  Den vanligste fiskemetoden for å fange storørret er trolling eller dorging.  Det vil si at det fiskes fra båt der en eller flere sluker trekkes etter båten.

 

Mjøsa har et areal på 365 kvadratkilometer og er 117 kilometer lang.  Den største tilløpselva er Gudbrandsdalslågen som renner inn i nord.  I Mjøsa er det registrert totalt 20 fiskearter.

Fiskekort/Registrering

Det er fritt fiske i Mjøsa.  Miljødirektoratet har nedsatt en faggruppe som skal utarbeide et nytt faktagrunnlag for storørret.  I den forbindelse er det ønske om å prøve ut innsamling av fangststatistikk fra fiskere.  Dette prøves ut i Randsfjorden, Tyrifjorden og Mjøsa.  Data som samles inn vil bli anonymisert og kun presentert i aggregert form for hver innsjø. Data som samles inn vil bidra til å bedre forvaltingen av storørret i Norge.

 

For innsamling av fangststatistikk er vi avhengig av at fiskere registrerer seg.   En kan registrere seg med døgnkort eller sesongkort avhengig hva som passer best.  Det koster ingenting å registrere seg.

Vi trekker ut en premie på 1000 kroner blant de som registrerer seg og rapporterer for å ha fisket i Mjøsa.

Registrer deg  Rapporter fangst

Fiskeregler

  • Fiske med stang og håndsnøre er tillat året rundt.
  • Trolling/dorging er illatt i perioden mellom 1. mai tom. 31. august og fra 1. oktober tom. 31. desember.
  • Ved dorging er det kun tillatt å bruke inntil 4 sluker pr båt.
  • Det er ikke tillatt å bruke sluk med mer enn 4 kroksett.
  • All ørret fanget i Mjøsa av mindre lengde enn 50 cm, målt fra snutespiss til ytterste haleflik, skal straks levende eller død, settes ut igjen.
  • For fullstendige fiskeregler se «Forskrift om fiske i Mjøsa med ifallende elver og bekker i Akershus, Hedmark og Oppland».

Annen informasjon

Mjøsa er godt tilrettelagt for utsetting av båt.  Det finnes mange utsettingsramper strategisk plassert fra Lillehammer i nord til Eidsvoll i sør. Steder som har utsettingsramper for båt er blant annet:  Biri, Moelv, Brummundal, Gjøvik, Kapp, Hamar, Tingnes og Totenvika.

Lenker

«Forskrift om fiske i Mjøsa med ifallende elver og bekker i Akershus, Hedmark og Oppland»

Andre tilbud i Innlandet