Lora ­og ­Lågen ­i ­Lesja

Gudbrandsdalslågen med Lora kan by på et spennende fiske. Under gode forhold kan man se fisken. Det er lett adkomst til elva. Her er det etablert to fluesoner på tilsammen ca. 9 […]

Gudbrandsdalslågen med Lora kan by på et spennende fiske. Under gode forhold kan man se fisken. Det er lett adkomst til elva. Her er det etablert to fluesoner på tilsammen ca. 9 km.


Gudbrandsdalslågen har sitt utspring fra Lesjaskogsvatnet, og renner som ei lita elv gjennom skogsområder mot samløpet med Lora elv. Videre nedstrøms renner elva gjennom det åpne kulturlandskapet i Lesja-bygda. Elva kan være svært klar og er sakteflytende. Under gode forhold kan man lett se fisken. Alle muligheter for et spennende fluefiske både etter ørret og harr. Det er god adgang til elva ved en rekke bruer.

Sone 7 omfatter Lågen fra utløp av Skråkka ca 7 km nedenfor Lesjaskogsvatnet og i Lora elv opp til statsalmenningsgrensa. Nedre grense er kommunegrense mot Dovre kommune.


Lågen fiskeelv sone 7 har blitt en mer og mer populær fiskesone, ikke minst fordi vannet er krystallklart med sandbunn. Store deler av sona har lett adkomst og er lett å vade i. Sone 7 er delt inn i 3 deler; Øvre Fluesone (6km), Midtre del (19km,ikke fluesone) og Nedre Fluesone (3km).

For Fluesonene selges det kun døgn- og ukekort. Fiskekort for Fluesonene gjelder også for fiske i hele Sone 7 (Lesja). Hele Sone 7 er forøvrig en fantastisk fluefiskeelv.

For Lågen sone 7 Lesja kan en kjøpe døgn-, uke- og sesongkort. Dette kortet gjelder ikke innenfor de to fluesonene.


Fiskekort

For Fluesonene selges det kun døgn- og ukeskort.  Fiskekort for Fluesonene gjelder også for fiske i hele Sone 7 (Lesja). 


Fiskekort for Sone 7 (Lesja) IKKE inkludert Fluesoner gjelder for fiske i området utenfor Fluesonene.  Her selges det døgn-, uke-, og sesongkort.


Priser: 

Døgnkort Fluesoner og sone 7:   225 ,- NOK  | Ukekort Fluesoner og sone 7: 700 ,- NOK  |


Døgnkort Sone 7 IKKE inkl. Fluesoner:   125 ,- NOK  | Ukekort Sone 7 IKKE inkl. Fluesoner : 250 ,- NOK | Sesongkort Sone 7 IKKE inkl. Fluesoner : 700 ,- NOK


Fiskekort kan kjøpes på Internett og Joker Lesja.

Kjøp fiskekort


Fiskeregler

Generelle regler Sone 7 (Lesja):

 • Fisketid: 21.05 – 09.09
 • Fiskekortet gjelder for sportsfiskeredskap som mark, sluk og flue.
 • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras.
 • Kvotebegrensning for sone 7 Lesja: All ørret over 35 cm skal gjenutsettes med slikt unntak:  Hver fisker kan ta 1 ørret over 35 cm pr. døgn.
 • Fisker plikter å ha med mål.  Ved tvil skal fisken settes tilbake.
 • Barn under 18 år fisker gratis med sportsfiskeredskap.
 • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.
 • Telefon oppsyn: (+47) 97120611

Fiskeregler i Fluesonene:

 • Fisketid: 21.05 – 09.09
 • I fluesonene gjelder kun fluefiske der snøret utgjør kastevekten.  Fluer skal ikke ha mothake.
 • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras.
 • Kvotebegrensninger i fluesonene: Hver fisker kan avlive 2 fisker pr fiskedøgn, ørret/harr under 35 cm.  All ørret over 35 cm skal gjenutsettes.
 • Fisker plikter å ha med mål.  Ved tvil skal fisken settes tilbake.
 • Barn under 16 år fisker gratis, men må forholde seg til gjeldende regler.
 • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.
 • Telefon oppsyn: (+47) 97120611

Annen informasjon

Ta hensyn til dyrket mark. Bruk jordekantene eller oppmerkede stier.

Benytt opparbeidede parkeringsplasser/lommer så langt dette lar seg gjøre.

Det er ingen kortbegrensninger, så ta hensyn til andre fiskere.


Ønsker du overnatting i nær tilknytning til elva, ta kontakt med:

Kolstad Gard  www.kolstadgard.no  tlf: 97649372/97560274

Søre Traasdahl hyttetun www.traasdahl.no tlf: 90790375/99251519

Vigga Vekst v/Geir Ulekleiv  www.viggavekst.no tlf: 97120611

Ønsker du lokalkjent guide, ta kontakt med:

Vigga Vekst v/Geir Ulekleiv  www.viggavekst.no tlf: 97120611

Andre tilbud i Lesja Andre tilbud i Sel