Elvefiske ­i ­Øvre ­Orkla

Øvre Orkla er en ørretførende elv med mye flott og sprek ørret. Her vil du oppleve det beste fisket på forsommeren, storfisk er ingen umulighet.

Øvre Orkla er en ørretførende elv med mye flott og sprek ørret. Her vil du oppleve det beste fisket på forsommeren, og storfisk er ingen umulighet.


Det er bygget en rekke terskelbassenger for å holde vannspeilet etter at Orkla ble regulert, og fisket i mange av disse bassengene er svært godt. Før reguleringen ble Øvre Orkla regnet som en svært god fiskeelv.  Ørret opp mot en kilo er nokså vanlig.  Engelske lakselorder tok turen nettopp hit for å fiske ørret etter de var ferdig med laksefisket lenger nede i vassdraget.


Fiskekort

På Kvikne dekker et kort ca 80 vatn og mer enn 160 fiskeførende elver og bekker.

Priser:

Døgn NOK 70,00  |  Sesong NOK 500,00


Fiskekort kan kjøpes enten via: Internett eller lokale utsalg (sportsbutikker, campingplasser, turistkontor m.fl.).

Kjøp fiskekort Rapporter fangst


Fiskeregler

  • Fisketid er hele året. All ørret fredet fra 15.09 – 31.10.
  • Fiskekort gjelder for sportsfiskeredskap som flue, mark, sluk og spinner.
  • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras.
  • Barn under 16 år fisker gratis.
  • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.
  • Telefon oppsyn (+47) 992 74 943

Annen informasjon

Ta med all søppel hjem. Miljøet er et felles ansvar.
Vis forsiktighet med åpen ild.
Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.
Husk bestemmelser om båndtvang.
Ferdsel over utmark er fritt, men skal du ferdes over innmark sommerstid må du ha grunneiers tillatelse.
Parker på anviste parkeringsplasser.


Lenker

Kart pdf  |  Kvikne utmarksråd

Andre tilbud i Innlandet Andre tilbud i Tynset