Kullsjøen ­på ­Oppdal

Kullsjøen i Oppdal innbyr til et aktivt og sosialt samvær for barn og barnefamilier. Her kan barna, i påvente av at grillmaten skal bli klar, fiske etter ørret, leke sammen, spille volleyball […]

Kullsjøen i Oppdal innbyr til et aktivt og sosialt samvær for barn og barnefamilier. Her kan barna, i påvente av at grillmaten skal bli klar, fiske etter ørret, leke sammen, spille volleyball eller bade. Mens mor og far nyter en god piknik. Kullsjøen friluftsområde ligger like sør for Oppdal sentrum og er et attraktivt nærmiljøområde hvor man kan fiske ørret, eller nyte herlige sommerdager på badeplassen.

 

Ved Kullsjøen vil man finne sittegrupper tilrettelagt med bord, benker og grillplass. Området har godt tilrettelagte fasiliteter med toalettbygg og gode parkeringsforhold med lett adkomst. Rundt Kullsjøen går en grussti som gir god fremkommelighet, både til vannet og de tilrettelagte grillplassene.  Området har også en hyggelig badeplass, lekeplass for barna og egen sandvolleyballbane.

Kullsjøen har en variabel bestand av ørret. Det drives utsetting av både yngel og villfisk i vannet etter behov. Vannet er lite, men svært lett tilgjengelig, og mange oppdalinger har hatt sine første fisketurer hit.

 

Fisketips

   

Hos Oppdal Bygdealmenning, som er en av landets største bygdealmenninger, tilbyr fiske etter ørret og røye i 120 små og store vann fjellvann. I allmenningen drives et aktivt fiskestell, blant annet med utsetting av fisk på lokaliteter der det finnes behov. Oppdal kan utover sitt gode fiske by på en rekke flotte naturopplevelser.

Fiskekort

Fiskekortet gjelder i alle vann innen Oppdal Bygdeallmenning. Kortet gir rett til fiske med håndsnøre, stang og oter, samt isfiske. Sesongkort gjelder for kalenderåret.

Priser:
Døgn NOK 120,00 | Uke  NOK 500,00 | Sesong NOK 800,00 | (Lokale innbyggere har egne priser).

 

Fiskekort kan kjøpes på WEB eller via en rekke lokale utsalgssteder.

Kjøp fiskekort Rapporter fangst

Fiskeregler

  • Fisketid hele året, med følgende unntak: Fra og med 15. september til og med 31. oktober er alt fiske i elver og vatn med ren ørretbestand forbudt. Dette gjelder også spesifikt for Skarvatnet.
  • All bruk av levende agn, foruten mark, er forbudt.
  • Fiskekortet gir rett til bruk av en fiskestang. Oter kan benyttes.
  • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
  • Barn under 16 år fisker gratis.
  • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.
  • Telefon oppsyn :+47 72 42 02 77

Fiskeregler for stående redskap. Les fullstendige fiskeregler her: Fiskeregler for Oppdal Bygdealmenning.

Annen informasjon

Vis hensyn til vilt og bufè. Legg ikke igjen spor etter deg men ta med søppel hjem.

Lenker

Oppdal Bygdealmenning |

Andre tilbud i Oppdal Andre tilbud i Trøndelag

Kart