Ismenningen ­i ­Snåsa

Snåsa har mange gode fiskevann som passer for barns fiske, med enkel tilkomst og nært til vei. Ett av disse, som utmerker seg spesielt, er Ismenningen, der man kan oppleve et godt […]

Snåsa har mange gode fiskevann som passer for barns fiske, med enkel tilkomst og nært til vei. Ett av disse, som utmerker seg spesielt, er Ismenningen, der man kan oppleve et godt fiske etter ørret og lake.

 

Ismenningen ligger i rolig fjellterreng i nær tilknytning til Blåfjella – Skækerfjella Nasjonalpark og tett inntil vei til Grønningen. Området er kjent for å være et godt fiskeområde for både store og små.

Ismenningen er også et godt utgangspunkt for litt lengre turer til mange gode fiskevann i fjellene omkring. Et flott  som ligger nært vei og sti. Det er et mye brukt fiske- og rekreasjonsområde og svært aktuelt for introduksjon til friluftslivets gleder. Snåsa Fjellstyre har også båt til utleie i Store Ismenningen.

 

Veibeskrivelse: Fra Steinkjer følger du RV 763 mot Snåsa til Breide sentrum (48 km). Ta til høyre mot Imsdalen ved Breide servicestasjon. Følg hovedvei til vegavgiftkasse i Imsdalen (15 km).

Fisketips

   

Fiskekort

Snåsa fjellstyre forvalter nærmere 1 400 000 mål statsallmenning i Snåsa kommune. I dette omfattes både skog, fjell, elver og over 2000 fiskevann.

 

Priser:

Døgn NOK 100,00 | Uke NOK 350,00 | Sesong NOK 400,00 | Sesong Familie NOK 600,00

 

Fiskekort kan kjøpes enten via: Internett eller lokale utsalg (sportsbutikker, campingplasser, turistkontor m.fl.).

Kjøp fiskekort

Fiskeregler

(NB: Utdrag fra lokale fiskeregler. Les fullstendige fiskeregler innen fisket tar til).

 • Alle som skal drive fiske må ha løst fiskekort. Fiskekortet gjelder for kalenderåret.
 • Fiskere plikter å sette seg inn fastsatte bestemmelser og grenser innen fisket tar til.
 • Barn/- ungdom under 20 år fisker gratis med stang/håndsnøre.
 • Bruk av levende agn er strengt forbudt. Det er tillat å benytte meitemark eller insekt.
 • Krokfiske (sportsfiske) kan bare utøves med stang eller håndsnøre under aktivt fiske.
 • Bestemmelser for grensevann:
  • Skjækervatnet gjelder fiskekortet hele vannet.
  • I Bangsjøene kan det løses eget kort. (Bangsjøkortet som omfatter hele Bangsjøene).
 • Fiskeren må opptre varsomt i fiskeområdet, og vise hensyn ovenfor andre. Fiskeplasser skal forlates ryddet.
 • Fiskere plikter å vise fram fiskekortet når det kreves av fjelloppsynet, politiet eller noen fra Fjellstyret.
 • Brudd på fiskeregler blir anmeldt.

Annen informasjon

I Nasjonalparken kan du samle sammen tørrkvister og tenne bål i den perioden det er tillatt, men stående tørrfuru er fredet. Ha alltid ha med deg skikkelige regnklær og varmt ombytte. Selv midtsommers kan det fort komme væromslag, og da blir det kaldt og surt fjellvær.

 

Ta med søppel all hjem. Miljøet er et felles ansvar. Bruk i størst mulig grad merkede parkeringsplasser. Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.

Lenker

Snåsa Fjellstyre | Følg på Facebook | Fiskeguide | Fiskeregler | Båtutleie

 

Kontaktinformasjon

Snåsa fjellstyre | Telefon: (+47) 468 99 771 | E-post: snasa@fjellstyrene.no

Andre tilbud i Snåsa Andre tilbud i Trøndelag

Kart