Innsjøfiske ­i ­Tydal

Prøv det gode fisket etter røye og ørret rundt det ikoniske fjellmassivet Sylan og Skardsfjella, helt i grensetraktene mot Sverige. Dette er på mange måter indrefileten i Trøndelags ellers så flotte natur.  Fjellvannene i Tydal er kjent for sine røyer som mesker seg med krepsdyr og annet "smågodt". 

Prøv det gode fisket etter røye og ørret rundt det ikoniske fjellmassivet Sylan og Skardsfjella, helt i grensetraktene mot Sverige. Dette er på mange måter indrefileten i Trøndelags ellers så flotte natur.  Fjellvannene i Tydal er kjent for sine røyer som mesker seg med krepsdyr og annet «smågodt». 


I alt fins omkring 540 vann i forskjellige størrelser innenfor Tydals grenser. Alt fra nære vann med enkel tilgang, til fjellvann du når med teltet på ryggen. Små og mellomstore vann ligger spredt fra granskog til snaufjell.  De store sjøene er de enkleste å finne, men her er ofte båt en fordel for å finne fisken.  De fleste fiskevann har blandede bestander av ørret og røye. Ørreten dominerer i lavlandet mens i høyfjellet er det for det meste røya som dominerer. Og man kan i tillegg treffe på lake i en del vann.


I Tydal ligger vel fjerdeparten av kommunens areal over 900 m.o.h.. Liene stiger opp fra dalføret og går over i vide fjelldaler med store myrstrekninger og ender opp i de høye fjellpartiene som omkranser bygda. I nordvest når Fongenmassivet, i øst ligger grensefjella Sylan som troner majestetisk over fjellbygda med sine 1762 m.o.h. og Skarsfjella 1.546 m.o.h. I sørvest når fjella Hyllingen, Blåhammaren opp i 1.321 m.o.h. Fisket her kan bedrives til alle årstider, og hver årstid har sin sjarm og fiskemulighet. Det er også etablerte isfiskeløyper for snøskuter.


Det er flere store innsjøer som er regulerte. I de store regulerte vannene, som Esandsjøen og Nesjøen, kan det være svært godt fiske etter røye. Men her er det også mulighet for grov ørret som har gått og mesket seg i den store røyebestanden. Husk på at i begge disse sjøene er det mulighet for å leie båt gjennom ulike aktører, da det ikke er tillatt å benytte egen båt/kano/kajakk til fiske.


I mange av de mindre vannene er det også fisk av fin kvalitet. I en del mindre skogsvann har stort sett bare ørret, mens det i sjøene langs hovedvassdragene Nea og Tya også finnes lake. Inne blant disse finnes riktig grov lake også. Kanskje opp mot ny norgesrekord?


Fiskekort

Tydalskortet er et felleskort som dekker alle 7 fiskeområder i kommunen. Vær oppmerksom på at det er områder som ikke omfattes av fiskekortet.


Priser (Tydalskortet):

Fiske fra land: 1 Døgn NOK 132,00 | Uke NOK 660,00 | Sesong NOK 1320,00

Fiske fra båt: 1 Døgn NOK 187,00 | Uke NOK 935,00 | Sesong NOK 1870,00


Det er  også tilgjengelige fiskekort for familier. Familiekort gjelder for en familie på mor, far og x antall ungdom mellom 16-18 år.

Familiekort, fiske fra land: 1 Døgn NOK 187,00 | Sesong NOK 1760,00

Familiekort, fiske fra båt: 1 Døgn NOK 250,00 | Sesong NOK 2310,00


Fiskekort kan kjøpes på Internett, via SMS og på utsalgssteder i distriktet.

Kjøp fiskekort


Fiskeregler

Fiskekortet gjelder fiske med stang eller håndsnøre fra land eller båt. Når flere voksne personer fisker fra båt, skal det løses ett fiskekort for hvert redskap som er i bruk frem til alle eventuelt har løst fiskekort.

Redskapsbruk:

  • Ståsnøre uten tilsyn, markline o.l. er ikke tillatt. Bruk av levende fisk som agn er strengt forbudt.
  • Bruk av egen båt, kano eller kajakk under fiske er kun tillatt i Stuggusjøen. Fisket her begrenses til maksimalt 4 stenger per båt.

Fisketider:

  • Åpent hele året, med unntak av Tya og Nea som har fredningstid f.o.m. 15. september t.o.m 14. april.

Kvoter og fangstbegrensninger:

  • I Tya på strekningen Håen – Esfossen: Baglimit med èn fisk over 40 cm pr. døgn. Fritt uttak av fisk under denne størrelsen.
  • I Nea og Græslidammen:  Baglimit med èn fisk over 40 cm per døgn. Fritt uttak av fisk under denne størrelsen.
  • Ellers ingen begrensninger på fiskekvoter for resten av sjøer og elver i Tydal.
  • Det finnes områder der fiske er forbudt. Se avmerket på kart i fiskeguide.
  • For å hindre spredning av fiskesykdommer og parasitter, må fiskeutstyr, båter, klær m.m. tømmes for vann og tørkes eller desinfiseres før bruk i annet vassdrag. Fiskeslo må tas med til renovasjon eller graves ned.
  • Barn under 16 år fisker gratis.

Annen informasjon

Vis respekt for dyrket mark. Gå ikke over jorder.

Ta med all søppel hjem. Miljøet er et felles ansvar.

Bruk i størst mulig grad merkede parkeringsplasser.

Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.


Lenker

Tydal Grunneierlag på Facebook 

Andre tilbud i Trøndelag Andre tilbud i Tydal