Heggsjøan 5, Foto Norske Naturopplevelser AS

Heggsjøene ­i ­Snåsa

I Heggsjøene i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark kan du virkelig oppleve et fiske etter stor og sprek ørret, vakkert omkranset av fjellbjørkeskog og myrdrag, ved foten av Imsdalsfjellet og Heggsjøfjellet. Gode standplasser for stor ørret er lett tilgjengelig fra land, noe som gir gode muligheter for spinnfiske og fluefiske.

I Heggsjøene i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark kan du virkelig oppleve et fiske etter stor og sprek ørret, vakkert omkranset av fjellbjørkeskog og myrdrag, ved foten av Imsdalsfjellet og Heggsjøfjellet. Gode standplasser for stor ørret er lett tilgjengelig fra land, noe som gir gode muligheter for spinnfiske og fluefiske.


Heggsjøene er en samlebetegnelse som benyttes om vannene Store og Lille Heggsjø. Begge vannene ligger i nasjonalparken, vakkert omkranset av fjellbjørkeskog og myrdrag, ved foten av Imsdalsfjellet og Heggsjøfjellet. Ørret og lake finnes i begge vannene, og ørreten er av god kvalitet med dyprød farge og svært god kondisjon.


Navnene på vannene gjenspeiler også hvor det er størst sjanse til å finne grov ørret. På Store Heggsjø er det gode muligheter for å få fisk over 2 kg, mens snittstørrelsen ligger mellom 400 – 1000 gram. På Lille Heggsjø er snittstørrelsen på fisken litt lavere, men kvaliteten minst like god, kanskje bedre! Vanlig størrelse er mellom 300 – 800 gram, men det er ikke uvanlig å få fisk som er godt over 1 kg. I begge vannene kan man se frem til sprek ørret som kjemper godt i andre enden av snøret, og luftige svev med påfølgende utras er snarere regelen enn unntaket.


På Store Heggsjø er det gode fiskeplasser langs det nordlige landet, og spesielt bør tangen og bukten ved utløpselven gis ett forsøk. Det samme gjelder områdene ved innløpselvene. Over hele vannet er det tydelige grunner og en kikk på flybilder kan gi pekepinner på hvor disse finnes.


På Lille Heggsjø bør også det nordre landet vies størst oppmerksomhet, sammen med grunnere vann i tilknytning til øyene. Overgangen fra grunt til dypt vann mellom innløpselva i vest og øya i sør gir ofte kontakt med grov fisk, og spesielt på kveldstid tar den ofte på overaskende grunt vann.


Fisken på Heggsjøene er tidvis lunefull, og en utfordring å få til å ta. De beste periodene er erfaringsmessig fra sen ettermiddag og utover kvelden, og på Store Heggsjø gir nattfiske ofte best fangst. Bittperiodene er ofte begrenset til et par timer, så hvis fisken først biter gjør man lurt i å intensivere fisket en periode!


Tilgjengelighet:

Lille Heggsjø:4 km langs sti fra parkering ved Grøningen. 7,5 km på vinteren fra parkeringen ved Ismenningen Lodge.
Store Heggsjø: 3 km videre sør for Lille Heggsjø. Totalt 7 km fra parkering ved Grøningen, og 10 km på vinteren fra parkering ved Ismenningen Lodge og hytteutleie.


Fiskekort

Snåsa fjellstyre forvalter nærmere 1 400 000 mål statsallmenning i Snåsa kommune. I dette omfattes både skog, fjell, elver og over 2000 fiskevann.


Priser:

Døgn NOK 100,00 | Uke NOK 350,00 | Sesong NOK 540,00 | Sesong Familie NOK 720,00


Fiskekort kan kjøpes enten via: Internett eller lokale utsalg (sportsbutikker, campingplasser, turistkontor m.fl.).

Kjøp fiskekort Rapporter fangst


Fiskeregler

(NB: Utdrag fra lokale fiskeregler. Les fullstendige fiskeregler innen fisket tar til).

 • Alle som skal drive fiske må ha løst fiskekort. Fiskekortet gjelder for kalenderåret.
 • Fiskere plikter å sette seg inn fastsatte bestemmelser og grenser innen fisket tar til.
 • Barn/- ungdom under 20 år fisker gratis med stang/håndsnøre.
 • Bruk av levende agn er strengt forbudt. Det er tillat å benytte meitemark eller insekt.
 • Krokfiske (sportsfiske) kan bare utøves med stang eller håndsnøre under aktivt fiske.
 • Bestemmelser for grensevann:
  • Skjækervatnet gjelder fiskekortet hele vannet.
  • I Bangsjøene kan det løses eget kort. (Bangsjøkortet som omfatter hele Bangsjøene).
 • Fiskeren må opptre varsomt i fiskeområdet, og vise hensyn ovenfor andre. Fiskeplasser skal forlates ryddet.
 • Fiskere plikter å vise fram fiskekortet når det kreves av fjelloppsynet, politiet eller noen fra Fjellstyret.
 • Brudd på fiskeregler blir anmeldt.

Annen informasjon

I Nasjonalparken kan du samle sammen tørrkvister og tenne bål i den perioden det er tillatt, men stående tørrfuru er fredet.

Ha alltid ha med deg skikkelige regnklær og varmt ombytte. Selv midtsommers kan det fort komme væromslag, og da blir det kaldt og surt fjellvær.

Ta med søppel all hjem. Miljøet er et felles ansvar.

Bruk i størst mulig grad merkede parkeringsplasser.

Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.


Lenker

Snåsa Fjellstyre | Følg på Facebook | Fiskeguide | Fiskeregler | Båtutleie


Kontaktinformasjon

Snåsa fjellstyre | Telefon: (+47) 468 99 771 | E-post: snasa@fjellstyrene.no

Andre tilbud i Snåsa Andre tilbud i Trøndelag