Fluefiske i Glomma ved Tolga.

Glomma ­Tolga

Fiskeområdet Glomma Tolga renner gjennom Tolga sentrum i lette stryk.  Til forskjell fra mange andre områder i Glomma er ørret den dominerende arten på denne strekningen. Det finnes også noen dypere kulper på strekket, dette er plasser for harrfiske.    

Fiskeområdet Glomma Tolga renner gjennom Tolga sentrum i lette stryk.  Til forskjell fra mange andre områder i Glomma er ørret den dominerende arten på denne strekningen. Det finnes også noen dypere kulper på strekket, dette er plasser for harrfiske.    


Sona starter ved gammelbrua nord for Tolga og går til nedenfor Eidsfossen (ca 7 km).  Elva har en del fall og det er ganske rask strømhastighet.  Det er vanskelig å vade på grunn av rask strøm og en del store steiner.


Fiskekort

Fiskekort for Glomma Tolga.

Priser: Døgn NOK 125,00 | Uke NOK 250,00 | Sesong NOK 500,00


Fiskekort kan kjøpes enten over internett eller hos lokale utsalgssteder (sportsbutikker, campingplasser, turistkontor m.fl.). Du kan kjøpe et felleskort for alle soner (Tolga, Fluefiskesona og Glomma Tynset). Du må da forholde deg til de ulike reglene for hver sone.

Kjøp fiskekort Rapporter fangst


Fiskeregler

  • Fisketid 15.05 – 15.10.  All ørret fredet fra 15.09.
  • Fiskekortet gjelder for sportsfiskeredskaper som flue, sluk, mark og spinner.
  • All fisk under 30 cm skal gjenutsettes.
  • Vær varsom når du håndterer fisk som skal settes ut igjen.
  • Kvote: maksimum 3 fisk pr. fiskedøgn.
  • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
  • Barn under 16 år fisker gratis.
  • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.

Annen informasjon

Vis respekt for dyrket mark. Gå ikke over jorder. Ta med all søppel hjem. Miljøet ved elva er et felles ansvar.
Bruk i størst mulig grad merkede parkeringsplasser (se kart). Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.

Andre tilbud i Innlandet Andre tilbud i Tolga