Glomma ­i ­Stor-Elvdal

Glomma er en av Norges beste elver for innlandsfiske og hele 80 km av den renner gjennom Stor-Elvdal kommune i Østerdalen. Hvert år besøker et stort antall sportsfiskere fra hele Europa Glomma på […]

Glomma er en av Norges beste elver for innlandsfiske og hele 80 km av den renner gjennom Stor-Elvdal kommune i Østerdalen. Hvert år besøker et stort antall sportsfiskere fra hele Europa Glomma på jakt etter gode fiskeopplevelser og muligheter for stor fisk. Glomma byr på stor variasjon, fra stille dype partier, til mange mindre elvefall og stryk – et eldorado for fiskere som søker ro og/eller spenning, samt alle andre som liker å være ute i flott natur.

 

I Glomma finner du en fiskeplass som passer for deg, enten du vil fiske med flue eller mark. Hvis du benytter deg av de muligheter som finnes, kan du om du vil fiske hele året. Glomma er populær for fiskere fra hele Europa. Her er det egnede fiskeplasser både for den genuint interesserte fluefisker og for de som ønsker en rolig dag for familien i flotte omgivelser.

 

Her trenger du ikke være proff for å få fisk. Likevel har Glomma også et tilbud for de som søker fiskeutfordringer. Her er det plass til mange. Tilgjengeligheten er god med hovedferdselsårer langs hele vassdraget og det finnes en lang rekke fiskeplasser som passer for alle.

I Glomma finnes stor bestand av ørret og harr. I tillegg finnes også både sik, gjedde og lake. Det tas årlig ørret på over 4 kg. Det er gode muligheter for harr på over 40 cm og harr opp til 50 cm er innen rekkevidde.

 

Fra sesongstart og ut juni er det best ørretfiske i Glomma. I denne perioden er meiting, sluk (wobbler) og etter hvert også flue aktuelt. Utover sommeren tar harrfisket med flue mer over. Fra midten av august og ut oktober er den beste tiden for fiske etter harr med flue.

 

Fiskekort

Fiskekortet er et felles fiskekort som dekker det meste av Stor Elvdal kommune. Med dette fiskekortet kan du fiske på 50 gode ørret og røyevann og mer enn 90 km elvestrekning fra Atna i nord ned til kommunegrensen mot Åmot i sør.

 

Fiskekortet omfatter følgende områder (områdetall refererer til kart i pdf):

 1. Storhovden, Vesle Hovden, Halasjøen, Stauptjern, Staupsjøen, Himmelsjøen, Husmannstjern, Hovda, Staupa, Hemla, Svartsjøen og Harptjern ved Opphus.
 2. Store og lille Myklebysjøen, Store og lille Helgetjern, Søkkundsjøen, Søkkunda og Eldåa.
 3. Tittelsjøen.
 4. Bjørsjøen, Abbortjørna, Gustutjørna, Trytjern, Trya, Lauvåsvannet, Fåfengtjern, N. og S. Bjøråa og Gråsjøen.
 5. Kjemsjøen.
 6. Skånsjøen, Skånsjøflyet, Revtjern, Langtjern, Vakkertjern, Svarttjern, Netsjøen, Netfloen, Oksetjern, Lorttjern, Sløbekktjern, Svedstadtjern, Øvre Nestjern, Brennkroktjern, Nedgardskroktjern, Mørbekktjern, Spongtjerna, Rørtjønna og Vestgardtjønna
 7. Glomma innen Stor-Elvdal.
 8. Imsa.

NB: Det gjøres oppmerksom på at det er forskjellige fiskeregler knyttet til ulike deler av dette fisketilbudet. Fiskekortet gjelder ikke for Atnavassdraget og Friland, eller i private områder

Priser:

Felleskort for hele fiskeområdet, Sundfloen Fluesone inkludert:

Døgnkort  NOK 150,00 | Ukekort NOK 450,00 | Sesongkort NOK 650,00

Felleskort for hele fiskeområdet, Sundfloen Fluesone ikke inkludert:

Døgnkort  NOK 110,00 | Ukekort NOK 275,00 | Sesongkort NOK 550,00

 

Fiskekort kan kjøpes enten over internett eller hos lokale utsalgssteder (bensinstasjoner, campingplasser, m.fl.).
Kjøp fiskekort Rapporter fangst

Fiskeregler

 • Fisketid hele året.  All ørret fredet fra 15.09 – 31.10 (NB: Egne bestemmelser for fisketider m.m. i Glomma).
 • Fiskekort:  Alle over 16 år må løse fiskekort før fisket starter. Fiskekortet er personlig og skal alltid medbringes under fiske. Det er tillatt for alle under 16 år å fiske uten fiskekort, men vi oppfordrer til at fiskereglene følges.
 • Redskap / Utstyr: Hvis ikke annet er bestemt, gjelder kortet for fiske med én stang fra land (vading er tillatt) med de unntak som er nevnt under:
  •  Fiske fra båt er kun tillatt i Glomma.
  •  Fiske fra flytering er kun tillatt i Glomma, Gråsjøen og Bjørsjøen.
  • Fiske med levende fisk som agn er forbudt.
  • Det er forbudt å nytte bunden redskap (garn, not, ruse, o.l) til fiske etter ørret i elver og bekker. Alt fiske med bunden redskap i innsjøer er forbudt nærmere inn- og utløpsos enn 50 meter.
  • Fiske med oter, langreiv, støkrok, ruse og kupe er ikke tillatt. Unntak: På isen er bruk av støkrok og gjeddesaks etter lake og gjedde tillatt.  Til fangst av gjedde og lake er ruse tillatt hele året. Bruk av oter er tillatt i Glomma på strekningen Messeltfossen til Spongfossen.
 • Fiskeregler for fiske i Glomma:
  • All ørret er fredet fra og med 15. september til og med 15. mai. Alt fiske etter harr forbudt i tidsrommet fra og med 1. november til og med 15. mai. Med unntak av isfiske.  Andre arter enn ørret og harr kan fiskes hele året i Glomma.
  • Begrensninger på størrelse og antall harr og ørret:
  • Størstemål:  All ørret og harr over 35 cm skal gjenutsettes med slikt  unntak:  Fisker kan avlive inntil 1 fisk (harr eller ørret) over  størstemål per døgn.   Det oppfordres likevel til å gjenutsette fisk over størstemål ( 35 cm).
  • Døgnkvote: Fangstbegrensning på 5 ørret og 5 harr pr. fisker/døgn max 1 fisk over 35 cm.
 • Oppsyn:  Fiskeren plikter å framvise fiskekort og eventuell fangst til oppsyn som legitimerer seg.
 • Brudd på fiskereglene:  Grove brudd på fiskereglene (f.eks. manglende fiskekort) medfører et gebyr på kr 2000,- og kan medføre anmeldelse og tap av fiskerett (inndragelse av fiskekort).
 • Telefon oppsyn: +47 91 85 13 83

Annen informasjon

Vis respekt for dyrket mark. Gå ikke over jorder.

Ta med søppel all hjem. Miljøet ved elva er et felles ansvar.

Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.

Parker på tilrettelagte og merkede parkeringsplasser for å unngå at du er til hinder for annen trafikk.

Lenker

Glomma fiskeforening | Kart pdf | Fishing rules Dutch |Fishing rules German | Private zone

Andre tilbud i Hedmark Fylke Andre tilbud i Stor-Elvdal

Kart