Glomma ­i ­Rendalen

Glomma i Rendal kommune huser en god bestand av harr, ørret og sik, og fisket skjer i en blanding av strømrike områder, store steiner og fiskerike høler. Området er vadbart omtrent over alt. Fiskeområdet Glomma i Rendalen betegner strekningen mellom Alvdal kommunegrense i nord og Stor-Elvdal grense i sør. Elva er regulert ved Høyegga i Alvdal.

Glomma i Rendal kommune huser en god bestand av harr, ørret og sik, og fisket skjer i en blanding av strømrike områder, store steiner og fiskerike høler. Området er vadbart omtrent over alt. Fiskeområdet Glomma i Rendalen betegner strekningen mellom Alvdal kommunegrense i nord og Stor-Elvdal grense i sør. Elva er regulert ved Høyegga i Alvdal.


Vannføringen i Glomma nedstrøms Høyegga er sterkt påvirket av reguleringen. Likevel, der det er litt dypere vann, finnes fantastisk gode fiskeplasser. Strekningen preges av strømrike områder, mye stein og en del større og mindre fiskerike høler. Området er vadbart omtrent over alt, og harr og ørret av hyggelig størrelse kan lure bak steiner og i høler.


Elva er lett tilgjengelig på hele strekningen på østsiden, likeledes på vestsiden oppstrøms Hanestad bru.  Populære fiskeplasser finnes blant annet ut for Hanestad stasjon, ved Grøttingfoss, nedstrøms Sjøbekken og Tegninga.


Fiskekort

Priser:

Døgn NOK 70,00 | Uke NOK 180,00 | Sesong NOK 400,00


Fiskekort kan kjøpes hos lokale utsalgssteder (Coop Atna).

Kjøp fiskekort Rapporter fangst


Fiskeregler

  • Fisketid hele året, fredning av ørret fra 15.09.
  • Tillatt med flue, sluk, mark, ikke agnfisk.
  • All fisk under 30 cm skal gjenutsettes. Vær varsom når du håndterer fisk som skal settes ut igjen.
  • Vis moderasjon i uttaket av all fisk! Den store ørreten er svært viktig for vassdraget.
  • Baglimit», hver fisker kan maksimalt ta livet av to fisk over 40 cm pr. døgn.
  • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
  • Barn under 16 år fisker gratis, men må ellers forholde seg til fiskereglene.
  • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.

Annen informasjon

Ta med all søppel hjem.  Miljøet ved elva er et felles ansvar.
Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.

Andre tilbud i Innlandet Andre tilbud i Rendalen