Glomma ­– ­Kvennan ­Fly ­Fishing

Hos Kvennan Fly Fishing, er er det reelle sjanser for å få harr over 45 cm. Harrbestanden her er kanskje den mest tallrike bestanden av harr i hele Norge.

Ulike klekkinger gjennom hele sesongen gjør dette til eldorado for fluefiskere. Kortbegrensning sikrer at det ikke blir for mange fiskere.  Her er det reelle sjanser for å få harr over 45 cm.  Harrbestanden i Glomma hos Kvennan Fly Fishing er kanskje den mest tallrike bestanden av harr i hele Norge.  Når gjennomsnittsstørrelsen er opp mot 40 cm så sier det seg selv hvilket fantastisk fiske en kan oppleve her.


At fisken har gode forhold ved Kvennan har vært kjent i lang tid. Her er det registrert store bunndyrtettheter som både harr øg ørret nyter godt av. En bevisst maksmålsforvaltning har i tillegg gjort at gjennomsnittsstørrelsen på fisken har gått betydelig opp og gitt et videre grunnlag for et fantastisk fiske.


Fluefiskesonen hører til en av de beste fiskestrekningene i Glomma både med hensyn til harr og ørret, med harr som dominerende fiskeart.  

Sonen er på hele 15 km.  Her er det fiskeplasser overalt og lett å vade.


Fiskekort

Priser:

Døgn NOK 220,00 | Uke NOK 950,00


Fiskekortet for fluefiskesonen gjelder for hele fluefiskesonen, Glomma Tolga (Tolga sonen) og Glomma Tynset (Tynsetsonen).

Fiskekort kan kjøpes enten via: Internett eller lokale utsalg (sportsbutikker, campingplasser, turistkontor m.fl.).

Kjøp fiskekort Rapporter fangst


Fiskeregler

  • Fisketid 01.06 – 15.10.
  • Kun fluefiske der snøret utgjør kastevekten. Kun fluer uten mothake.
  • All harr under 35 cm skal gjenutsettes. All harr over 40 cm skal gjenutsettes.
  • Vær varsom når du håndterer fisk som skal settes ut igjen.
  • All ørret må gjenutsettes.
  • Kvote: maksimum 1 fisk pr. fiskedøgn. En anbefaler at all fisk gjenutsettes.
  • Fiske fra båt ikke tillatt.
  • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
  • Barn under 16 år fisker gratis.
  • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.

Annen informasjon

Vis respekt for dyrket mark.  Gå ikke over jorder.
Ta med søppel all hjem.  Miljøet ved elva er et felles ansvar.
Bruk i størst mulig grad merkede parkeringsplasser (se kart)
Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.


Lenker

Kart 2015 pdf

Andre tilbud i Innlandet Andre tilbud i Tolga Andre tilbud i Tynset