Gjeddefiske ­i ­Selbusjøen

Den vakre Selbusjøen tilbyr spennende fiskemuligheter etter gjedde, ørret, røye og lake i Sør-Trøndelags største innsjø. Den 58 kvadratkilometer store innsjøen, omgitt av kommunens frodige jordbruksland og dype skogsmarker, kan gi deg muligheten på ditt livs gjedde i en bestand med god snittvekt og enorm tilvekst. 

Den vakre Selbusjøen tilbyr spennende fiskemuligheter etter gjedde, ørret, røye og lake i Sør-Trøndelags største innsjø. Den 58 kvadratkilometer store innsjøen, omgitt av kommunens frodige jordbruksland og dype skogsmarker, kan gi deg muligheten på ditt livs gjedde i en bestand med god snittvekt og enorm tilvekst. 


Selbusjøen er stor og på det dypeste er den over 200 m. Sjøen er regulert så vannstanden kan variere noe. Fiskebestanden i Selbusjøen besto opprinnelig bare av ørret, røye og lake, og vannet har hatt renommé for et svært godt fiske etter disse artene. Bestandssituasjonen endret seg imidlertid etter reguleringen og det ble færre ørret og røye.  Men røyebestanden har tatt seg opp i senere år både når det gjelder kvalitet og antall. Og sjøen har en stor bestand av lake.


Siden begynnelsen av 2000 tallet har man registrert gjedde som et «nytt» innslag i Selbusjøen. Undersøkelser viser at gjedda har gode forhold i Selbusjøen, med egnete gyteområder og god næringstilgang. Det er faktisk påvist tilvekst på hele 10-14 cm pr år. Flest gjedder finnes i den vestre og østlige delen av sjøen der det er fine oppvekstområder, men det er også fanget gjedde flere steder der det ikke er typiske gjeddehabitater. Bestanden er i vekst og den er nå er utbredt over hele sjøen.

Det er tatt gjedde på opptil 9 kg og fisket etter gjedde har blitt en populær tilvekst for sportsfisket. Anbefalte områder for gjeddefiske, er blant annet områdene ved Skarodden og Flønes,  ved Tømra og Andelsbruket, Eidemsvika og Vikvarvet.


Selbusjøen Grunneierlag, som forvalter fisket i sjøen, er opptatt av å begrense utbredelsen av gjedda, og å ivareta sjøens ørretbestand. Derfor er det innført fiskeregler tilpasset dette formålet. Samtidig som gjedde er en attraktiv sportsfisk, er den også en svært viktig bestandsregulator av egen art. Derfor skal all stor gjedde (> 80 cm) settes tilbake igjen etter fangst. Samtidig oppfordrer grunneierlaget til et aktivt fiske med fritt uttak av smågjedde, med hensikt å regulere tilveksten inn i bestanden.


Selbu Utmarksråd tilbyr et felles fiskekort (Selbukortet) som gir tilgang på rimelig fiske i de fleste fiskevann og elver i Selbu. I tillegg kan de som bare ønsker å fiske i Nea kjøpe eget fiskekort som bare gjelder i Nea for elvestrekningen fra kommunegrense mellom Selbu og Tydal, og nedstrøms til Neas utløp i Selbusjøen. Ellers selger også de ulike medlemslagene også lokale fiskekort som kun kan benyttes på avgrensede områder eller vassdrag. Slike kort selges ofte  ved bomkasser, sportsbutikker og bensinstasjoner.


Fiskekort

Fiskekortet gjelder for fiske med stang, oter eller håndsnøre fra land eller båt (unntatt er fiske med oter i Nea). Selbukortet gjelder for 9 av 13 fiskekortområder i Selbu. 


Priser:

Selbusjøen: Døgn NOK 70,00 | Ukekort NOK 200,00 | Sesong NOK 400,00

Selbukortet: Døgn NOK 100,00 | Uke NOK 400,00 | Sesong NOK 800,00


Fiskekort fås også kjøpt på Turistkontor, sportsbutikker og bensinstasjoner m.m..

(NB: Innenbygdsboende har egne priser. Fiskekort for innenbygdsboende selges lokalt).

Kjøp fiskekort Rapporter fangst


Fiskeregler

  • Fisketid hele året – med følgende unntak: I fredningstiden 15. sept- 15.okt. er fiske med garn og andre faststående redskaper ikke tillatt. I tillegg er alt fiske i en 100 meters sone rundt alle elvemunninger forbudt. Øvrig fiske er tillatt
  • Størstemål ørret: 45 cm.  Størstemål gjedde: 80 cm.
  • All fisk over størstemålet skal straks settes mest mulig uskadd ut igjen med slikt unntak: Hver fisker kan fange og avlive en ørret over størstemålet per døgn.
  • Ståsnøre uten tilsyn, markline og lignende er ikke tillatt.
  • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
  • Barn under 16 år fisker gratis.
  • Fiske fra båt er tillatt. Motorbåt er tillatt på Selbusjøen. El-motor kan benyttes i Østrungen, Børsjøen og Hersjøen.
  • Utsetting av fisk må ikke finne sted uten spesiell tillatelse.
  • Ikke sløy eller vask fisk som er tatt i andre vassdrag. Fiskeslo må tas med til renovasjon eller graves ned. Vannkanner fylt i ett vassdrag må ikke tømmes i et annet. Alt fiskeutstyr, støvler og evt. båt må være tørt før det brukes i et nytt vassdrag. Ved mistanke om fiskesykdommer, ta kontakt med Selbu Utmarksråd i Selbu , tlf 909 58 599 , eller fjelloppsyn, tlf 975 59 758.
  • Ulovlig fiske blir anmeldt.

Annen informasjon

Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel. Ta med søppel all hjem. Miljøet er et felles ansvar.


Lenker

Selbusjøen GrunneierlagSelbu Utmarksråd 


Kontakt

Selbu Utmarksråd v/Lars Olav Mogård | telefon 90958599 | E-post: lars.olav@neanett.no

Andre tilbud i Selbu Andre tilbud i Trøndelag