Fornøyd gjeddefisker med fangst fra Harsjøen i Rendalen

Harsjøen

Sjøen har en stor bestand av sik hvor det drives aktivt kultiveringsfiske, og en stor bestand av gjedde. All gjedde over 60 cm skal settes ut igjen. Som navnet tyder på kan man også fange harr av fin størrelse og det er også mindre bestander av abbor og ørret.  Harsjøen er et fjellvann i Østerdalen som ligger på kjølen mellom Øvre Rendal og Hanestad i Rendalen. Det er enkel adkomst til vannet via Fylkesveien. Vannet er ca. 4km langt og det er plass til sjøsetting av båt i nordenden av sjøen.

Sjøen har en stor bestand av sik hvor det drives aktivt kultiveringsfiske, og en stor bestand av gjedde. All gjedde over 60 cm skal settes ut igjen. Som navnet tyder på kan man også fange harr av fin størrelse og det er også mindre bestander av abbor og ørret.  Harsjøen er et fjellvann i Østerdalen som ligger på kjølen mellom Øvre Rendal og Hanestad i Rendalen. Det er enkel adkomst til vannet via Fylkesveien. Vannet er ca. 4km langt og det er plass til sjøsetting av båt i nordenden av sjøen.


Her skal du få oppleve et skikkelig gjeddevann! I hele sjøen legges det nå til rette for at gjedda skal vokse til å bli noen reale beist og at du som gjeddefisker skal få de gode opplevelsene.

Harsjøen er et fjellvann på 2,3 km2 som ligger 677 moh på fjellet mellom dalførene Østerdalen og Rendalen. For å komme til sjøen må du benytte Fv664 fra enten Hanestad i Østerdalen eller Bergset i Rendalen.


Fiskekortet gjelder kun i sjøen som er grunneierforeningens område. Forøvrig finnes det pen harr og abbor i sjøen, sik er det mye av og det drives et aktivt kultiverings fiske på denne arten, ellers er det sporadisk innslag av ørret.


Fiskekort

Priser:

Døgn NOK 150,00 | Uke NOK 300,00 | Sesong NOK 600,00


Fiskekort kan kjøpes enten via: Internett eller lokale utsalg som Joker Helstad.

Kjøp fiskekort Rapporter fangst


Fiskeregler

  • Fisketid hele året. All ørret fredet i perioden 11. september – 31. oktober.
  • Tillatte fiskeredskaper er flue, mark og sluk.
  • Fiskekortet gjelder for kun en stang/håndsnøre per fisker.
  • All gjedde over 60 cm skal settes ut igjen.
  • Hver fisker kan kun avlive en gjedde pr. fiskedøgn men det oppfordres til gjenutsetting.
  • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
  • Barn under 16 år fisker gratis.
  • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.

Annen informasjon

Det er tilrettelagt for å sette ut båt i nordre ende av sjøen.

Muligheter for leie av båt ved å ta kontakt med Edgard Sørberg på telefon (+47) 907 71 781

Ta med søppel all hjem. Miljøet er et felles ansvar.

Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.


Lenker

Harsjøen grunneierforening| Kontakt oss | Dybdekart over Harsjøen

Andre tilbud i Innlandet Andre tilbud i Rendalen