Ørret fra Folldal

Folldal ­Statsallmenning

Hos Folldal Fjellstyre er det ca 20 vann og 30 kilometer elv der det finnes godt med ørret, røye og harr. Einunna, og mange av dens sidebekker, har god rekruttering av ørret og kan gi godt fiske etter bekkefisk av god kvalitet. Folldal har utrolig flotte og naturskjønne omgivelser der Rondane troner majestetisk som nærmeste nabo.

Hos Folldal Fjellstyre er det ca 20 vann og 30 kilometer elv der det finnes godt med ørret, røye og harr. Einunna, og mange av dens sidebekker, har god rekruttering av ørret og kan gi godt fiske etter bekkefisk av god kvalitet. Folldal har utrolig flotte og naturskjønne omgivelser der Rondane troner majestetisk som nærmeste nabo.


Folldal Fjellstyre sitt område dekker den nordlige delen av Folldal kommune med Fundin og Marsjøen som de største sjøene.  Se fiskekortgrense i kartet.


Folldal Fjellstyre setter årlig ut ørret årlig i en rekke vann for å styrke sportsfisket. Det rapporteres om fine fangster og pen fisk i meget god kondisjon.


Fiskekort

Priser:

Døgn NOK 90,00 | 3 Døgn NOK 180,00 | Ukekort   NOK 270,00 | Sesong NOK 420,00* (*sesongkort gjelder pr. kalenderår)


Fiskekort kan kjøpes enten via: Internett eller lokale utsalg (sportsbutikker, campingplasser).

Kjøp fiskekort Rapporter fangst


Fiskeregler

  • Hele året.  All ørret fredet fra og med 15. september til 31. oktober.
  • Lovlige sportsfiskeredskaper er flue, mark, sluk og spinner.
  • Alle personer over 16 år plikter å løse fiskekort.  Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras.
  • Barn under 16 år fisker gratis.
  • Dorgefiske er tillatt i Marsjøen og Fundin i tiden 1.6 – 31.8.  Det er kun tillatt med en stang pr. fisker.
  • Brudd på fiskeregler, eller fiske uten fiskekort vil kunne føre til politianmeldelse.
  • Telefon oppsyn: (0047) 979 77 121

Annen informasjon

Det er forbud mot parkering av campingvogner og bobiler utenom særskilt opparbeidede parkeringsplasser.

Kast ikke søppel i naturen.  Ta med søpla hjem.

Husk bestemmelser om båndtvang.  Det er husdyr på beite i området.

Vær varsom med bruk av åpen ild.

Tråkk ikke over dyrket mark, og lukk grinder.


Lenker

Hjemmeside for Folldal Fjellstyre

Andre tilbud i Folldal Andre tilbud i Innlandet