Fjellfiske ­i ­Skjåk

I Skjåk, i villreinens rike, er det lengre mellom folk enn fjellørretene.  Inne på de store fjellområdene finnes det mange små og store blinkende perler.  Mange av vannene ligger høyt til fjells.  Den beste tida for fiske er derfor fra juli og utover sensommeren.

I Skjåk, i villreinens rike, er det lengre mellom folk enn fjellørretene.  Inne på de store fjellområdene finnes det mange små og store blinkende perler.  Mange av vannene ligger høyt til fjells.  Den beste tida for fiske er derfor fra juli og utover sensommeren.


Fiskebestand

I Skjåk finnes det over 200 fiskevann.  I alle vann finnes det fjellørret, med unntak av Røyetjønn der det også er, ja nettopp røye.  Skjåk har lange tradisjoner for kultivering, og det settes ut fisk i vann der det er liten naturlig rekruttering. Er du «førstegangsfisker» i Skjåk kan de store områdene og alle vannene virke noe uangripelig. I heftet «På fisketur i Skjåk»  presenteres 36 fisketurer i Skjåk, med rutebeskrivelse, kart og fisketips.Det er mye å velge i her får du noen detaljerte fisketips for utvalgte vann og hytter hos Skjåk Almenning:

Elva Tundra i Tundradalen sør for Ottadalen er en liten elv som passer godt for stang og fluefiske.  Elva blir bedre jo lengre oppover du kommer.  Utleiehytta Grønstorrbu ligger i dette området.  Rett vest for Grønstorrbu ligger blant annet Storgrovtjønn og flere interessante vann.

Med utgangspunkt i Sauhytta i Lundadalen, som ligger rett sør for Bismo, kan du fiske i elva og Lundadalsvatnet.   Både utløpsoset og Lundadalsvatnet er kjent som en god fiskeplasser.

Med utgangspunt fra Sveinbu i indre Lordalen kan du fiske rundt i dagevis.  I dette området ligger en rekke gode fiskevann som Mebrotjønn, Røyetjønn, Bobergtjønn, Såvarhaugtjønn, Ålfottjønn, Mjølakolotjønn og Kroketetjønn.


Om du ønsker deg riktig langt til fjells kan Tverråhytta, Storvassbue eller Skarvedalshytta være et alternativ.  Anbefalte fiskeområder i dette området er elva Spangi, Flatvatnet, Bollvatnet, Dørtjønnen og Spongvatnet.  Legger du turen inn mot Skarvedalen er Langvatnet, Blåbergtjønn, Rognebergtjønn og mange andre mindre vann gode fiskeplasser.


Fiskekort

Døgnkort NOK  100,- | 3-døgnskort NOK  250,- | Ukekort NOK 350,- | Sesongkort  NOK 500,-


Fiskekort kan kjøpes på de fleste campingplasser og andre service- og reiselivsbedrifter i Skjåk.

Kjøp fiskekort


Fiskeregler

  • Alle under 20 år kan fiske gratis med stang og håndsnøre.
  • Alle over 20 år må løse fiskekort for den type redskap de ønsker å bruke, om det er stang, oter og/eller garn.
  • Sesongen varer fra isen smelter om våren, til isen legger seg på høsten.
  • Ta alltid med deg gyldig fiskekort på fisketuren.
  • All bruk av død og levende fisk som agn forbudt.

Annen informasjon

Det er utarbeidet et turkart for Skjåk i målestokk 1:60 000. Dette dekker hele Skjåk kommune, og har inntegna alle merkede turstier og utleiehytter.


Lenker

Skjåk Almenning

Andre tilbud i Innlandet Andre tilbud i Skjåk