Fiske ­på ­Vinger ­Finnskog

Kongsvinger Jeger og Fiskerforening tilbyr attraktivt fiskeetter ørret i 7 tjern på Finnskogen hvor det blir satt ut ørret hver vår. Tjern som omfattes av fiskekortet er Snustjern, Svartjern, Holmtjern, Bjørntjern, Abbortjern, Kavalainen og Lystjern.

Hvorfor ikke ta fisketuren til mystiske Finnskogen, her kom skogfinnene fra bl.a. Savalaks i Finland og slo seg ned rundt 1650 som de kunne drive sitt svedjebruk. Den dag i dag kan du oppleve å se rester etter de gamle finnebosetningene. Kanskje du også er heldig å kan få hilse på skogfruen? Men husk å snakke fint med henne. Det er viktig for å få god fiskelykke!


Varaldskogen er en skogeiendom på 70 000 daa som eies av Statskog og Kongsvinger Jeger og Fiskerforening drifter for jakt og fiske på avtale. Området ligger sør-øst i Kongsvinger kommune og grenser mot Vermlands lèn, Torsby og Arvika kommun i Sverige.


Her disponerer Kongsvinger Jeger og Fiskerforening 7 tjern for et attraktivt fiske etter ørret, og hvor det blir satt ut ørret hver vår. Tjern som omfattes av fiskekortet er Snustjern, Svartjern, Holmtjern, Bjørntjern, Abbortjern, Kavalainen og Lystjern. Ved Abbortjern er det tilrettelagt for funksjonshemmede og brukere av rullestol med egen brygge og handicap toalett.


NB: I Bjørntjern er kun fluefiske tillatt.


Fiskekort

Fiskekortet gjelder for Snustjern, Svartjern, Holmtjern, Bjørntjern, Abbortjern, Kavalainen og Lystjern.


NB: Alt fiske forbudt i perioden f.o.m. 9.mai – t.o.m. 14.mai 2020 i forbindelse med fiskekultivering!


Priser

Døgnkort NOK  100,-  |  3 dagers kort NOK 225,-  |  Sesongkort  NOK 500,-


For medlemmer av Kongsvinger JFF gjelder egne priser:

Døgnkort NOK 70,-  |  Sesongkort NOK 350,-


Fiskekort kan kjøpes lokalt hos Jaktia Kongsvinger (Bankplassen), Circkle K Arkoveien, Nye Sporten (Kongsenteret), Joker Austmarka, Dragonmoen Camping, SMS eller via Inatur.no

Kjøp fiskekort


Fiskeregler

 • Fiskekortet gjelder kun for èn stang på de områder KJFF disponerer på Varaldskogen.
 • Fisketid: Hele året- med unntak av i perioden etter utsetting. Tidspunkt for utsetting kan variere noe, men ca 10. – 17. mai. Vær og føre bestemmer. Tidspunkt blir annonsert på egen hjemmeside.
 • Minstemål: 25 cm.
 • Kvote: Maksimalt 3 ørret pr fiskekort/døgn.
 • Kortet er personlig og kan ikke overdras.
 • Fiskekort er pliktig forevist på forlangende. Kortet kan inndras ved overtrdelser.
 • Lystring, samt fiske med oter er forbudt.
 • Kun fluefiske er tillatt i Bjørntjern.
 • Du plikter å følge lover og regler for ferdsel i området.

Annen informasjon

 • Du vil se gapahuker med bålplasser ved 6 av vannene. Ved Svarttjern og Holmtjern er det brakker som er åpne og du kan overnatte i. Ved må medbringes.
 • Det vil i løpet av sommeren 2020 bli laget nye klopper ved noen av vannene og i tillegg får alle gapahuker en oppdatering og det vil bli laget krakker ved bålplassene,
 • Vis respekt for dyr og fugleliv.
 • Det er satt opp søppeldunker ved Svarttjern, Holmtjern og Abbortjern. Ved de andre tjernene må søppel tas med hjem. Miljøet ved skogsvannene er et felles ansvar.
 • Vis hensyn til allmenn ferdsel. Finnskogleden går i dette området samt flere andre oppmerkede leder.

Atkomst

Ta av fra RV 2 ved felleskjøpet og tømmerterminalen på Kongsvinger og kjør E16 mot Masterud, ta til venstre mot Øyermoen og Torsby til man ser skiltet Dragonmoen camping. Følg veien forbi campingplassen mot Abbortjern.

Annen mulighet, ta av RV 20 ved Roverud å følg FV 202 skiltet Torsby til man kommer til Lunderseter, ta av ved Berg, skiltet Øyermoen og Torsby, Følg FV 202, deretter E 16 forbi Øyermoen til Øieråsen der står det skiltet Lebiko, Lundgren, følg så skiltet til Lebiko.


Lenker

Kongsvinger Jeger & Fiskerforening  |  Følg på Facebook  |


Kontakt

Leder av fiskeutvalget

v/ Ståle Opberget

Telefon: (+47) 958 75 486  |  E-post: opberget68@gmail.com

Andre tilbud i Innlandet Andre tilbud i Kongsvinger