Stangfiske barn. Foto: Oppdal Bygdealmenning

Fiske ­i ­Dovrefjell ­-Sunndalsfjella ­Nasjonalpark

Vakre Åmotsdalen byr på ekte villmarksopplevelser i storslått høyfjellsnatur. Her inne kan du få ørret av pen kvalitet i mange høytliggende vatn. Du kan også fiske i Åmotselva og Urdvassbekken, som begge har gode stille strekninger. Når du har kommet inn hit kan du ta en topptur til selveste Snøhetta eller Storskrymten. Er du heldig kan du få se villrein, fjellrev og jerv.

Vakre Åmotsdalen byr på ekte villmarksopplevelser i storslått høyfjellsnatur. Her inne kan du få ørret av pen kvalitet i mange høytliggende vatn. Du kan også fiske i Åmotselva og Urdvassbekken, som begge har gode stille strekninger. Når du har kommet inn hit kan du ta en topptur til selveste Snøhetta eller Storskrymten. Er du heldig kan du få se villrein, fjellrev og jerv.


Med dette fiskekortet kan du fiske i alle vann og bekker innenfor Oppdal Bygdealmennings grenser i Snøhettaområdet. Området er i hovedsak tilknyttet Åmotsdalen som skjærer inn fra Drivdalen i øst og ender ved Åmotsvatnet i vest. Her finner du mange vann med bare ørret, og noen få med både ørret og overtallig røyebestand.


Området byr på virkelige fjellvann som ligger høyt over havet. Vær derfor oppmerksom på at fiskesesongen starter sent, rundt 1. juli. Oppdal Bygdealmenning anbefaler vannene vest for Åmotselva, hvor du har god mulighet for å få ørret opp mot 1,5 kg. Disse vannene er overraskende produktive til å ligge så høyt over havet. Fisker du med flue anbefales Urdvassbekken og Åmotselva. Også her finnes det meget pen fisk.


Åmotsdalen ligger midt i Dovrefjell – Sunndalsfjella nasjonalpark hvor vi har et intakt høyfjellsøkosystem med villrein, fjellrev, jerv og kongeørn, og som er kjent for frodig og artsrik flora. Har du gått inn via Stroplsjødalen eller Snøheim har du antagelig sett moskusen, som også er en karakterart for nasjonalparken. Villreinen i området forvaltes av Snøhetta Øst villreinområde. Leveområdet for denne bestanden strekker seg fra E6 i øst til Aursjøen og Torbudalen i vest.


Dersom du ikke overnatter i telt kan man leie Jervbua, eller bruke Åmotsdalshytta (KNT). Det finnes også et par åpne steinbuer i området.  Nærmere informasjon finnes på Oppdal bygdealmennings interaktive fiskekart.


Innfallsporter til området er bl.a. bomveien opp til Sæterfjellet (steinbruddet i Drivdalen) hvor du parkerer 1250 m.o.h og følger merket sti innover, eller du kan ta skyttelbuss fra Hjerkinn til Snøheim, og gå en flott tur derfra ved foten av Snøhetta inn til Åmotsdalen.


Hos Oppdal Bygdealmenning, som er en av landets største bygdealmenninger, tilbyr fiske etter ørret og røye i 120 små og store vann fjellvann. I allmenningen drives et aktivt fiskestell, blant annet med utsetting av fisk på lokaliteter der det finnes behov. Oppdal kan utover sitt gode fiske by på en rekke flotte naturopplevelser.


Fiskekort

Fiskekortet gjelder i alle vann innen Oppdal Bygdeallmenning. Kortet gir rett til fiske med håndsnøre, stang og oter, samt isfiske. Sesongkort gjelder for kalenderåret.


Priser:
Døgn NOK 150,00 | Uke  NOK 600,00 | Sesong NOK 900,00 | (Lokale innbyggere har egne priser).


Fiskekort kan kjøpes på WEB eller via en rekke lokale utsalgssteder.

Kjøp fiskekort Rapporter fangst


Fiskeregler

  • Fisketid hele året, med følgende unntak: Fra og med 15. september til og med 31. oktober er alt fiske i elver og vatn med ren ørretbestand forbudt. Dette gjelder også spesifikt for Skarvatnet.
  • All bruk av levende agn, foruten mark, er forbudt.
  • Fiskekortet gir rett til bruk av en fiskestang. Oter kan benyttes.
  • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
  • Barn under 16 år fisker gratis.
  • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.
  • Telefon oppsyn :+47 72 42 02 77

Fiskeregler for stående redskap. Les fullstendige fiskeregler her: Fiskeregler for Oppdal Bygdealmenning.


Annen informasjon

Vis hensyn til vilt og bufè. Legg ikke igjen spor etter deg men ta med søppel hjem.


Lenker

Oppdal Bygdealmenning

Andre tilbud i Oppdal Andre tilbud i Trøndelag