Fiske ­i ­Tydal

Opplev et variert og spennende fiske etter ørret og røye i den eventyrlig vakre fjellbygda Tydal. Med sine mange fiskerike fjellvann, og ikke minst de sagnomsuste elvene Nea og Tya, er Tydal en kommune med store utmarksarealer og utmarksressurser ved foten av de ikoniske fjellene Sylan i Trøndelag. 

Opplev et variert og spennende fiske etter ørret og røye i den eventyrlig vakre fjellbygda Tydal. Med sine mange fiskerike fjellvann, og ikke minst de sagnomsuste elven Nea, er Tydal en kommune med store utmarksarealer og utmarksressurser ved foten av de ikoniske fjellene Sylan i Trøndelag. 


I Tydal finner man et fiske som passer for alle. Her finner du 116 km2 elver og vann, alle rike på sprellende fisk.  Alt fra store innsjøer hvor man kan leie båt for å forsøke lykken med markdrag, familiefiske med bambusstang i småbekker, eller dupp og mark i små skogsvann – til fluefiske etter grov ørret i elv. I Tydal er ørret og røye de dominerende fiskeslagene, i tillegg til lake, og i de fleste vann er det blandete bestander. I elvene og en del mindre skogsvann er det stort sett bare ørret, mens i fjellet er røya mer dominant.


Tydal har lagt vekt på å tilrettelegge for fisketurer, ikke minst for oss som kommer dit som tilreisende. Det er muligheter for å leie seg båt i flere av de store innsjøene så man enkelt kan komme til de attraktive fiskeplassene. Og det er mange overnattingsmuligheter rundt omkring i kommunen. Grunneierne i Tydal ønsker å forvalte fiskebestanden på en bærekraftig og god måte slik at fiskerne kan fiske etter attraktiv fisk.  Området kan vise til god produksjon i fiskebestandene slik at man, særlig i røyebestander, med fordel kan høste av ressursen. I enkelte områder er det innført fiskeregulerende tiltak.


Kvaliteten på fisken kan variere, men de største elvene kan by på til dels svært godt ørretfiske. I de store, regulerte sjøen, særlig Esandsjøen og Nesjøen, kan det være svært godt fiske etter røye. Det vil er også mulighet for grov ørret her da den store bestanden av røye utgjør et godt næringsgrunnlag. Også i mange av de mindre vatna er det også fisk av fin kvalitet. Og med så mange lokaliteter med røye, bør man kjenne sin besøkelsestid ikke bare midtsommers – Dette er et fantastisk område for isfiske også! Som en kuriositet er det verdt å nevne at vann langs Neavassdraget er kjent for å holde grov lake. Og det er ikke usannsynlig at den neste norgesrekorden vil komme herfra.


Fiskekort

Tydalskortet er et felleskort som dekker alle 7 fiskeområder i kommunen. Vær oppmerksom på at det er områder som ikke omfattes av fiskekortet.


Priser (Tydalskortet):

Fiske fra land: 1 Døgn NOK 132,00 | Uke NOK 660,00 | Sesong NOK 1320,00

Fiske fra båt: 1 Døgn NOK 187,00 | Uke NOK 935,00 | Sesong NOK 1870,00


Det er  også tilgjengelige fiskekort for familier. Familiekort gjelder for en familie på mor, far og x antall ungdom mellom 16-18 år.

Familiekort, fiske fra land: 1 Døgn NOK 187,00 | Sesong NOK 1760,00

Familiekort, fiske fra båt: 1 Døgn NOK 250,00 | Sesong NOK 2310,00


Fiskekort kan kjøpes på Internett, via SMS og på utsalgssteder i distriktet.

Kjøp fiskekort Rapporter fangst


Fiskeregler

Fiskekortet gjelder fiske med stang eller håndsnøre fra land eller båt. Når flere voksne personer fisker fra båt, skal det løses ett fiskekort for hvert redskap som er i bruk frem til alle eventuelt har løst fiskekort.


 • Redskapsbruk:
  • Ståsnøre uten tilsyn, markline o.l. er ikke tillatt. Bruk av levende fisk som agn er strengt forbudt.
  • Bruk av egen båt, kano eller kajakk under fiske er kun tillatt i Stuggusjøen. Fisket her begrenses til maksimalt 4 stenger per båt.
 • Fisketider: Åpent hele året, med unntak av Tya og Nea som har fredningstid f.o.m. 15. september t.o.m 14. april.
 • Kvoter og fangstbegrensninger:
  • I Tya på strekningen Håen – Esfossen: Baglimit med èn fisk over 40 cm pr. døgn. Fritt uttak av fisk under denne størrelsen.
  • I Nea og Græslidammen:  Baglimit med èn fisk over 40 cm per døgn. Fritt uttak av fisk under denne størrelsen.
  • Ellers ingen begrensninger på fiskekvoter for resten av sjøer og elver i Tydal.
 • Det finnes områder der fiske er forbudt. Se avmerket på kart i fiskeguide.
 • For å hindre spredning av fiskesykdommer og parasitter, må fiskeutstyr, båter, klær m.m. tømmes for vann og tørkes eller desinfiseres før bruk i annet vassdrag. Fiskeslo må tas med til renovasjon eller graves ned.
 • Barn under 16 år fisker gratis.

Annen informasjon

 • Vis respekt for dyrket mark. Gå ikke over jorder.
 • Ta med all søppel hjem. Miljøet er et felles ansvar.
 • Bruk i størst mulig grad merkede parkeringsplasser.
 • Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.

Lenker

Tydal Grunneierlag på Facebook 

Andre tilbud i Trøndelag Andre tilbud i Tydal