Lavvo med mobimat ved Langodden

Tilrettelagt ­fiske ­i ­Engerdal

I Engerdal tilrettelegges naturen og friluftslivet så alle, uansett funksjonsevne, skal få oppleve den vakre naturen. Dette kan være småbarnsfamilier med og uten barnevogn, rullestolbrukere, blinde og svaksynte. Engerdal har fokus på […]

I Engerdal tilrettelegges naturen og friluftslivet så alle, uansett funksjonsevne, skal få oppleve den vakre naturen. Dette kan være småbarnsfamilier med og uten barnevogn, rullestolbrukere, blinde og svaksynte. Engerdal har fokus på tilrettelegging for ulike behov og har derfor etablert flere steder rund om i kommunen som gode utgangspunkter for fiske og naturopplevelser.

 

Ved sjøen Glen i Jyltingsmarka er det utarbeidet en universelt utformet leirplass der alle uansett skader, funksjonshemminger eller andre hindringer gis anledning til å komme seg ut i naturen og nyte friluftslivets gleder. Stedet er tilrettelagt med både båtslipp, brygge, gapahuk, bålplass, benker, fiskeplass og utedo. På brygga står en personheis til fritt bruk for å komme seg i og ut av båt/kano. Med Glen som et utgangspunkt kan man også komme til flere sjøer i samme område uten å måtte forlate båten eller kanoen.

Jyltingsmarka er et skogsområde som ligger nord-øst for Drevsjø. Området omtales gjerne som Femundsmarka i et miniformat. Dette er et lite eldorado for padlere og sportsfiskere der 7-8 sjøer ligger tett sammen med korte elvestrekninger imellom. Dominerende fiskearter er harr, gjedde og abbor. Spinner og flue er mest brukt under harrfiske. Harr opp til 1,5 kg, grov gjedde og kilosabbor finnes her.

 

Ved Blokkodden i Drevsjøen, like sør for tettstedet Drevsjø i Engerdal kommune, er det anlagt en universelt utformet fiskebrygge.  Fra denne får fiskerne tilgang til et spennende fiske etter  blant annet grov gjedde. I tilknytning til villmarksmuseet og fiskeplassen er det satt opp både lavvo, informasjonstavler og 2 WC med universell utforming. I tillegg byr plassen på platting og gapahuk på museets festplass der man kan ha sosialt samvær og grille.  Veier og stier er anlagt slik at museets område kan benyttes av alle og det skal være lett å ta seg frem.

Drevsjøen er et grunt og produktive vann som huser stor gjedde.  Sjøen er ett av få vann i Engerdal som huser mort, som ved siden av sik, gir fantastiske vilkår for virkelig stor gjedde.  All gjedde over 85 cm skal settes mest mulig uskadet ut igjen. Dette for å sikre en attraktiv bestand av stor gjedde. Her er det muligheter til å passere tikilos grensen med god margin.

På Langodden ved Langsjøen er det anlagt et universelt utformet leirsted som brukes som utfluktssted både på dagsturer og overnattingsturer, samtidig som du forsøker fiskelykken etter ørret og gjedde omkranset av Sømådalens storslagne natur.  Langodden inneholder lavvo, som forøvrig er tilpasset rullestolbrukere, utrustet med bålpanne.  I tilknytning til dette finnes det også utedo og benker. Fra lavvoen og ned til Langsjøen er det lagt «MobiMat» for å sikre tilgang til vannet også for rullestolbrukere eller de som har med barnevogn. Her skal alle kunne nyte friluftslivets enkle gleder enten det er bare en liten «luftetur» eller man ønsker å overnatte i lavvoen.

Med utgangspunkt fra Johnsgård Turistsenter er det etablert en sti som gir adkomst til Langodden. Stien er anlagt så det skal være enkelt å komme seg fram med rullestol og andre hjelpemidler så alle kan få den fine opplevelsen å sitte på Langoddstranda og oppleve solnedgangen over Langsjøen etter en fin sommerdag. Stien stiller alle krav til universell utforming når det gjelder underlag og bredde og det er plassert ut hvilebenker med jevne mellomrom. Tilbudet på Langodden har blitt en svært populær plass som er bruk sommer som vinter.

Hos Johnsgård Camping  og Destinasjon Femund-Engerdal kan du leie båt med sjåfør. Disse båtene er av typen Pioner Multi og er tilpasset rullestolbrukere og andre med bevegelsesutfordringer. Båten har nedfellbar baugport som gjør det enkelt å komme på/av og legge til land uansett vannstand eller landskap.

Fiskekort

Priser:
Døgn NOK 120,00 | Tre døgn NOK 240,00 | Uke NOK 360,00 | Sesong NOK 650,00

 

Fiskekort kan kjøpes på internett eller via en rekke lokale utsalgssteder. Kortet gjelder for hele Engerdal kommune med unntak av Isteren, Ormutusjøen, Svalsjøen, Sylens private område, Hyllsjøen og Store Hundsjøen (se fiskeguide).

Kjøp fiskekort Rapporter fangst

Fiskeregler

 • Fisketid hele året. med følgende unntak:
  • I alle bekker og elver er fiske forbudt i perioden 01. september – 15. november. Unntatt er Femundselva hvor fiske er tillatt hele denne perioden, og Gløta, Isterfossen og Sømåa, hvor fiske etter harr er tillatt denne perioden. Husk stangfiskeforbud i Gløta, Isterfossen og Femundselva om våren (15. mars – 15. mai) for å verne om elvens bestand av stor, stasjonær ørret.
 • Fangstbegrensinger:
  • I Røa, Sømåa, Gløta, Sømåkvolvet og Lomtjønna er minstemål på ørret 25 cm.
  • I Gløta og på strekningen f.o.m. Isterfossen og Femundselva ned til Trysil grense er størstemål på ørret 30 cm og harr 38 cm, med slikt unntak: Hver fisker kan ta 1 ørret og 1 harr over størstemålet pr. døgn.
  • I Femund og Langsjøen er størstemål på ørret 40 cm med slikt unntak: Hver fisker/båtlag kan ta 2 ørreter over størstemålet pr døgn.
  • I Sømåa kan hver fisker kun ta to harr pr døgn, hvorav maks en over 38 cm.
  • I Engeråa kan hver fisker kun ta to ørret eller harr pr døgn, hvorav maks en over 38 cm.
  • I sjøene Drevsjøen og Vurrusjøen er størstemål på gjedde 85 cm. All levende gjedde lengre enn 85 cm skal her settes mest mulig uskadd ut igjen.
 • Fiskekortet gir rett til bruk av en fiskestang, og inntil tre pilkestikker under isfiske, men da forutsatt aktivt fiske/kontinuerlig oppsyn. Bruk av oter tillates i Femund og Engersjøen. Ved dorging tillates maks 6 stenger/sluker pr båt i Engersjøen og Femund, og 4 stenger/sluker pr båt i Langsjøen, Drevsjøen og Vurrusjøen.
 • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
 • Barn under 16 år fisker gratis.
 • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.
 • Telefon oppsyn : +47 62 45 91 77 (Engerdal Fjellstyre)

Annen informasjon

Deler av Femunds omkringliggende villmark er verneområder med spesielle bestemmelser. Generelt gjelder sporløs ferdel. Bålfyring er tillatt, men kun med løs kvist funnet på bakken.

Området har flere tilrettelagte plasser med ildsted og søppelhåndtering. Vis hensyn til hverandre. Miljøet er et felles ansvar.

Lenker

Engerdal fjellstyre | Fiskeguide Kart Femund Engerdal  | Fiskeguide Tekst Femund Engerdal

Andre tilbud i Engerdal Andre tilbud i Hedmark Fylke

Kart