Fiske ­for ­barn ­i ­elva ­Nea

Tilrettelagt fiskeplass ved den populære fiskeelva Nea i Tydal. Dette er et trivelig sted og en god fiskeplass, med rom for mange. Plassen ble i sin tid tildelt Sør-Trøndelags miljøpris.   Fiskeplassen ligger […]

Tilrettelagt fiskeplass ved den populære fiskeelva Nea i Tydal. Dette er et trivelig sted og en god fiskeplass, med rom for mange. Plassen ble i sin tid tildelt Sør-Trøndelags miljøpris.

 

Fiskeplassen ligger ved elva Neas nordlige bredd på Aune, like i nærheten av Tydal museum. Hele anlegget er spesielt tilrettelagt for barnefamilier, funksjonshemmede og andre med behov for god tilkomstvei. Stedet består av en gapahuk tilknyttet et handicaptoalett, 10 meter fiskebrygge med rekkverk og egen fiskesti langs elva. Det finnes laftede bord og benker, og en fin bålplass for kaffekoking og grilling. Barn under 16 år fisker gratis! Tydal kan utover sitt gode fiske by på en rekke flotte naturopplevelser.

 

Tydal jeger- og fiskerforening (TJFF) tok i sin tid initiativ for å bygge dette stedet, og en stor innsats ble gjort på dugnad. Laget ble i 1999 tildelt Sør-Trøndelags miljøpris for denne flotte fiskeplassen! Det oppfordres om at stedet ryddes for søppel etter bruk av de som benytter fiskeplassen, slik at det blir like trivelig for nestemann å komme dit. Renovasjonsdunk finnes på stedet.

 

Adkomst er skiltet fra Fv 705 med et handicapfiske-skilt og et ‘fiske i Neadalen-skilt’ med nr. 10 på.

Fisketips

   

Fiskekort

Tydalskortet er et felleskort som dekker alle 7 fiskeområder i kommunen. Vær oppmerksom på at det er områder som ikke omfattes av fiskekortet. Mer informasjon om dette finnes i Fiskeguiden.

 

Priser (Tydalskortet):

Fiske fra land: 1 Døgn NOK 132,00 | Uke NOK 660,00 | Sesong NOK 1320,00

Fiske fra båt: 1 Døgn NOK 187,00 | Uke NOK 935,00 | Sesong NOK 1870,00

Det er  også tilgjengelige fiskekort for familier. Familiekort gjelder for en familie på mor, far og x antall ungdom mellom 16-18 år.

Familiekort, fiske fra land: 1 Døgn NOK 187,00 | Sesong NOK 1760,00

Familiekort, fiske fra båt: 1 Døgn NOK 250,00 | Sesong NOK 2310,00

 

Fiskekort kan kjøpes på Internett, via SMS og på utsalgssteder i distriktet.

Kjøp fiskekort

Fiskeregler

Fiskekortet gjelder fiske med stang eller håndsnøre fra land eller båt. Når flere voksne personer fisker fra båt, skal det løses ett fiskekort for hvert redskap som er i bruk frem til alle eventuelt har løst fiskekort.

 • Redskapsbruk: Ståsnøre uten tilsyn, markline o.l. er ikke tillatt. Bruk av levende fisk som agn er strengt forbudt. I Stuggusjøen er det satt en begrensning på 4 stenger per båt.
 • Fisketider: Åpent hele året, med unntak av Tya og Nea som har fredningstid f.o.m. 15. september t.o.m 14. april.
 • Kvoter og fangstbegrensninger:
  • I Tya på strekningen Håen – Esfossen: Baglimit med èn fisk over 40 cm pr. døgn. Fritt uttak av fisk under denne størrelsen.
  • I Nea og Græslidammen:  Baglimit med èn fisk over 40 cm per døgn. Fritt uttak av fisk under denne størrelsen.
  • Ellers ingen begrensninger på fiskekvoter for resten av sjøer og elver i Tydal.
 • Det finnes områder der fiske er forbudt. Se avmerket på kart i fiskeguide.
 • For å hindre spredning av fiskesykdommer og parasitter, må fiskeutstyr, båter, klær m.m. tømmes for vann og tørkes eller desinfiseres før bruk i annet vassdrag. Fiskeslo må tas med til renovasjon eller graves ned.
 • Barn under 16 år fisker gratis.
 • Fiskekortet krever fangstrapportering.

Annen informasjon

Vis respekt for dyrket mark. Gå ikke over jorder.

Ta med søppel all hjem. Miljøet er et felles ansvar.

Bruk i størst mulig grad merkede parkeringsplasser.

Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.

Lenker

Tydal Grunneierlag på Facebook  |  Fiskeguide for Tydal

Andre tilbud i Trøndelag Andre tilbud i Tydal

Kart