Elvefiske ­i ­Tydal

I Tydal finner du de  sagnomsuste elvene Nea og Tya, som folk i lang tid har valfartet til for å oppleve. Det sies at, om man er heldig, kan oppleve å få ørret på over 6 kilo i Nea. 

Tydal er velkjent for sitt gode fiske i fjell og vann. Men visste du at området også kan skilte med et fanastisk ørretfiske i rennende vann? I Tydal finner du de  sagnomsuste elvene Nea og Tya, som folk i lang tid har valfartet til for å oppleve. Det sies at, om man er heldig, kan oppleve å få ørret på over 6 kilo i Nea. 


Nea og Tya i Tydal er fiskerike elver med innslag av tildels grov ørret.  Kondisjon og kvaliteten på fisken er suveren, og innimellom finnes eksemplarer på flere kilo. Vassdraget produserer bra med ungfisk, i tillegg til at det settes ut fisk. Begge disse elvene finnes gode fiskestrekker som passer for alle typer fiske og mange strekk som er perfekte for fluefiske.


Sideelva Tya har sin kilde fra Stuggusjøen øverst i Tydal kommune og renner gjennom nydelige skogsområder gjennom nesten 15 kilometer, via 2 små elvesjøer, før den møter hovedelva Nea lenger nede.  Tya er å betrakte som ei god ørretelv fra Esfossen til sperredam Håen, men herfra er elva betraktelig påvirket av kraftproduksjon ned til samløpet med Nea.


Fra Samløpet byr Nea på kilometervis med gode fiskeplasser helt til Heggsetdammen. Fiske med mark og wobbler fungerer bra, og utover sommeren fungerer også spinnere, særlig i de mørke timene. Begge elvene er kjent som bra flueelver, særlig når døgnfluene begynner å klekke i juni. Små elver og bekker som fører vann til hovedvassdraget passer meget godt til fiske med mark og langstang. Her er småørreten ofte bitevillig, og er absolutt verdt å prøve for barn og barnefamilier.


Fisken er fredet fra 15. september frem til midten av april, og det har i tillegg blitt innført fangstbegrensning på èn ørret pr dag over 40 cm. Dette for å ivareta en flott ørretbestand for fremtiden.


Langs vassdraget finnes flere tilrettelagte tilbud for fiskere, blant annet med gapahuker og godt merkede fiskeplasser. I både Græslidammen og Heggsetdammen er det anledning til å leie båt. Og ved Kistafossen ved Aune i Nea finnes det en tilrettelagt fiskeplass for bevegelseshemmede, som også passer godt for barnefamilier. Her finnes både toalett og en flott uteplass for grilling.


Husk at Neavassdraget er utbygd for vannkraft og vannføring kan være tildels ujevn i deler av vassdraget. I særlig utsatte områder er det etablert terskler som gir sikrere vannspeil. Disse, sammen med inntaksdammer til kraftverk i elvene fungerer som små vann der fisken ofte oppholder seg på dagtid for så å gå oppover mot kvelden og natta. Dette er strekninger som kan være vel verdt et besøk.


Fiskekort

Tydalskortet er et felleskort som dekker alle 7 fiskeområder i kommunen. Vær oppmerksom på at det er områder som ikke omfattes av fiskekortet.


Priser (Tydalskortet):

Fiske fra land: 1 Døgn NOK 132,00 | Uke NOK 660,00 | Sesong NOK 1320,00

Fiske fra båt: 1 Døgn NOK 187,00 | Uke NOK 935,00 | Sesong NOK 1870,00


Det er  også tilgjengelige fiskekort for familier. Familiekort gjelder for en familie på mor, far og x antall ungdom mellom 16-18 år.

Familiekort, fiske fra land: 1 Døgn NOK 187,00 | Sesong NOK 1760,00

Familiekort, fiske fra båt: 1 Døgn NOK 250,00 | Sesong NOK 2310,00


Fiskekort kan kjøpes på Internett, via SMS og på utsalgssteder i distriktet.

Kjøp fiskekort


Fiskeregler

Fiskekortet gjelder fiske med stang eller håndsnøre fra land eller båt. Når flere voksne personer fisker fra båt, skal det løses ett fiskekort for hvert redskap som er i bruk frem til alle eventuelt har løst fiskekort.


 • Redskapsbruk:
  • Ståsnøre uten tilsyn, markline o.l. er ikke tillatt. Bruk av levende fisk som agn er strengt forbudt.
  • Bruk av egen båt, kano eller kajakk under fiske er kun tillatt i Stuggusjøen. Fisket her begrenses til maksimalt 4 stenger per båt.
 • Fisketider: Åpent hele året, med unntak av Tya og Nea som har fredningstid f.o.m. 15. september t.o.m 14. april.
 • Kvoter og fangstbegrensninger:
  • I Tya på strekningen Håen – Esfossen: Baglimit med èn fisk over 40 cm pr. døgn. Fritt uttak av fisk under denne størrelsen.
  • I Nea og Græslidammen:  Baglimit med èn fisk over 40 cm per døgn. Fritt uttak av fisk under denne størrelsen.
  • Ellers ingen begrensninger på fiskekvoter for resten av sjøer og elver i Tydal.
 • Det finnes områder der fiske er forbudt. Se avmerket på kart i fiskeguide.
 • For å hindre spredning av fiskesykdommer og parasitter, må fiskeutstyr, båter, klær m.m. tømmes for vann og tørkes eller desinfiseres før bruk i annet vassdrag. Fiskeslo må tas med til renovasjon eller graves ned.
 • Barn under 16 år fisker gratis.

Annen informasjon

Vis respekt for dyrket mark. Gå ikke over jorder.

Ta med all søppel hjem. Miljøet er et felles ansvar.

Bruk i størst mulig grad merkede parkeringsplasser.

Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.


Lenker

Tydal Grunneierlag på Facebook 

Andre tilbud i Trøndelag Andre tilbud i Tydal