Elva ­Vangrøfta

Elva Vangrøfta - Skrukka er en elv som passer svært godt for de som ønsker å "jakte" på stor ørret. Elva har kortbegrensninger, noe som betyr at du kan være sikker på å ha mye elv for deg selv.

Elva Vangrøfta – Skrukka er en elv som passer svært godt for de som ønsker å «jakte» på stor ørret. Elva har kortbegrensninger, noe som betyr at du kan være sikker på å ha mye elv for deg selv.


Vangrøfta er ei lita elv som renner gjennom kulturlandskap i den vakre fjellbygda Dalsbygda 650 meter over havet.  Elva er kjent for en god bestand av ørret med relativt god gjennomsnittsstørrelse.  Det fanges ofte fisk på omkring kiloen og årlig hører en om langt større eksemplarer.


I elva er det opprettet en egen fluesone som er omlag 15 km lang.  På denne strekningen selges det kun 10 fiskekort pr. døgn.  Dette gjør at det er god plass for alle selv om alle fiskekort er solgt.


Vannstanden i elva blir raskt påvirket av både tørke, nedbør og snøsmelting.  Vannstanden kan gå både raskt opp og raskt ned.  Dette påvirker selvsagt fiskeforholdene.  Om det er ok fiskeforhold vil en normalt klare å finne vakende fisk, men det er ikke sikkert du klarer å lure den til å ta en kunstig flue.


Fiskekort

Pris kr 220,- pr. døgn


Fiskekort kan kjøpes på Internett og andre utsalgssteder i distriktet.

Kjøp fiskekort Rapporter fangst


Fiskeregler

 • I fiskeområdet elva Vangrøfta – «Skrukka» er det kun tillat med fluefiske, der snøret utgjør kastevekten.
 • Fiskesesongen varer fra 1. juni  til 10. september.
 • Begrenset kortsalg:  Totalt 13 kort legges ut pr. døgn.  10 kort for salg, 3 kort er forbeholdt lokale fiskere.
 • Et fiskedøgn følger dato dvs. start kl. 00.01 til kl. 23.59.
 • Minstemål 30 cm. All fisk under minstemål skal settes tilbake.
 • Maksmål:  Det er forbudt å avlive fisk over 40 cm. All fisk over 40 cm skal settes tilbake.
 • Kvote: Hver fisker kan maksimalt avlive en fisk pr. fiskedøgn.
 • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
 • Barn under 16 år fisker gratis.
 • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.
 • Fisker plikter å ha med mål.  Ved tvil skal fisken settes tilbake.
 • Telefon oppsyn:  0047 91 76 36 54

Annen informasjon

Vis respekt for dyrket mark.  Gå ikke over jorder.

Ta med søppel all hjem.  Miljøet ved elva er et felles ansvar.

Bruk i størst mulig grad merkede parkeringsplasser (se kart)

Ved camping, bruk i størst mulig grad merkede områder.  Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.

En del veier krever at en betaler bomavgift.  Følg oppslag!


Lenker

kart i pdf

Andre tilbud i Innlandet Andre tilbud i Os