Harrfinne

Drengen ­Fluesone

Det er flere forhold som gjør at Drengen Fluesone er et godt fluefiskeområde.  For i Drengen finner du forskjellige fiskearter, området er lett tilgjengelig, det er langrunt og lett å vade. Og ikke minst har området et variert insektsliv.  Her kan du treffe både vakende harr, ørret og sik.

Det er flere forhold som gjør at Drengen Fluesone er et godt fluefiskeområde.  For i Drengen finner du forskjellige fiskearter, området er lett tilgjengelig, det er langrunt og lett å vade. Og ikke minst har området et variert insektsliv.  Her kan du treffe både vakende harr, ørret og sik.


Sona «Drengen Fluefiskesone» omfatter hele sørvestlige delen av Drengen fra innløpsbekk til utløpsbekk.


Fiskekort

Priser:

Fiskekort for alle soner:
Døgnkort alle soner NOK 150,00 | Ukekort alle soner NOK 400,00 | Sesongkort  NOK 800,00


Fiskekortene gir rett til å fiske på alle områder i Hodalssjøene, men fisker må forholde seg til reglene i de ulike sonene.


Fiskekort UTEN Drengen flusone:

Døgnkort uten Drengen fluesone NOK 100,00 | Ukekort uten Drengen fluesoner NOK 300,00


Fiskekort kan kjøpes enten via: Internett eller lokale utsalg (sportsbutikker, campingplasser, turistkontor m.fl.).

Kjøp fiskekort Rapporter fangst


Fiskeregler for Drengen Fluefiskesone

  • Fisketid, hele året.  All ørret fredet fra 15. september – 31. oktober.
  • Kun fluefiske der snøret utgjør kastevekten. Kun fluer uten mothake.
  • All harr under 35 cm skal gjenutsettes. All harr over 40 cm skal gjenutsettes.
  • Kvote: maksimum 1 fisk pr. fiskedøgn. En anbefaler at all fisk gjenutsettes.
  • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
  • Barn under 16 år fisker gratis.
  • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.
  • Telefon oppsyn: (0047) 91 68 47 15

Annen informasjon

Vis respekt for dyrket mark.  Gå ikke over jorder.
Ta med søppel all hjem.  Miljøet er et felles ansvar.
Bruk i størst mulig grad merkede parkeringsplasser (se kart)
Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.

Andre tilbud i Innlandet Andre tilbud i Tolga