Foto Eva Britt Riise

Dovrefjell ­og ­Reinheimen ­Nasjonalparker

Dovrefjell og Reinheimen Nasjonalparker byr på et et mangfold av spennende fiskevann, bekker og elver omkranset av storslått uberørt natur og et vell av gamle kulturminner. Opplev fjellet med ryggsekk, telt og fiskestang hvor du fritt kan velge mellom ca 230 vann og 180 km med elver og bekker.

Dovrefjell og Reinheimen Nasjonalparker byr på et et mangfold av spennende fiskevann, bekker og elver omkranset av storslått uberørt natur og et vell av gamle kulturminner. Opplev fjellet med ryggsekk, telt og fiskestang hvor du fritt kan velge mellom ca 230 vann og 180 km med elver og bekker.


Opplev et formidabelt villmarksfiske etter fjellørret  innenfor to av Norges store nasjonalparker i tilnærmet uberørt natur, omkranset av høye fjell, trange fjelldaler og store vidder.  I alle vann, elver og bekker kan du fiske etter sprek fjellørretørret av fin kvalitet.  De fleste vann i fiskeområdet ligger mellom 800 og 1400 m.o.h. men det finnes også vann med fisk helt oppe i 1550 m.o.h.. I lavereliggende områder finnes også røye og harr i flere lokaliteter.


Lesja fjellstyre forvalter Dalsida – og Lordalen statsallmenninger i Lesja kommune, et område på 1600 km2, kjent for sin flotte natur, lange seterdaler, store villreinfjell og mange gode fiskevann.  Fjellstyret setter hvert år ut opptil 2 500 ørret fordelt i forskjellige vann og tjønner i satsallmenningene. Dette er nødvendig for å opprettholde ørretbestandene i de høyereliggende lokalitetene – mens  det i vann under 1400 m.o.h. er det naturlig reproduserende bestander.


Om du foretrekker en mer tilrettelagt måte å oppleve fisket i fjellet så leier fjellstyret ut  en rekke hytter og buer i tilknytning til flere av fiskemulighetene. Du kan også få leid båt, enten sammen med utleiehyttene eller som egne utleiebåter. Få mer informasjon hos Lesja Fjellstyre.


I Dovrefjell og Reinheimen Nasjonalparker kan du finne spor etter mennesker fra helt tilbake til steinalderen med boplasser og fangstanlegg som viser hvor stor betydning områdene har hatt. Fjellene og dalene er av stor geologisk verdi og området innehar interessante botaniske forekomster i tillegg til rike forekomster av vilt. Her er det bare å  pakke ryggsekken og ta beina fatt inn i fjellheimen. Vær forberedt på et terreng som byr på tildels store høydeforskjeller og steinet grunn. Husk du er på tur inn i høyfjellet så ta høyde for ustabilt vær, vind og nedbør. Vis hensyn til naturverdiene i Nasjonalparkene.


Fiskekort

Fiskekortet gjelder for både Dalsida statsallmenning og Lordalen statsallmenning.


Priser:

1 Døgn NOK 70,00 | 2-døgn NOK 100,00 | 3-døgn NOK 150,00 | Uke NOK 220,00 | Sesong NOK 300,00


Fiskekort fås også kjøpt på Turistkontoret, sportsbutikker og bensinstasjoner m.m.

Kjøp fiskekort Rapporter fangst


Fiskeregler

  • Fisketid 01.06 – 10.09.
  • Det er ikke tillatt å ha med eller bruke levende fisk som agn.
  • Det bør benyttes mothakeløse kroker under fisket.
  • Ungdom under 20 år har tilbud om gratis fiske med stang. Gratis fiskekort fås der kort selges.
  • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
  • Fiskeren skal ha fiskekortet med seg under fisket, eller når han / hun oppholder seg på eller ferdes til og fra fiskeplassen med fiskeredskap.
  • Fiskeren plikter å vise fram fiskekortet når dette blir krevd av fiskeoppsynet, politiet eller noen fra fjellstyret.
  • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.

Annen informasjon

Ta med søppel all hjem. Miljøet i fjellet er et felles ansvar.

Vis hensyn til naturverdiene i fjellet.


Lenker

Lesja Fjellstyres hjemmesider | Fiskeregler – Lesja Fjellstyre | Oversiktskart – Lesja Fjellstyre

Andre tilbud i Innlandet Andre tilbud i Lesja