Borgundselva ­Fluefiskesone

Borgundselva Fluefiske er en sone i den krystallklare elven Borgundselva som renner igjennom frodig vestlandsnatur omgitt av høye fjell, gammelt kulturlandskap og unike kulturminner. Borgundselva har en rik stamme av brunørret.

Borgundselva Fluefiske er en sone i den krystallklare elven Borgundselva som renner igjennom frodig vestlandsnatur omgitt av høye fjell, gammelt kulturlandskap og unike kulturminner.

Her føles ørretfiske som en helt riktig handling.  Denne vakre elva er den øvre delen av den mer berømte Lærdalselva. Borgundselva er derimot ikke lakseførende, men har en rik stamme av brunørret. 


Elva har rene fluefiskesoner, men det er også innført soner for generelt fiske. Naturen består av frodig vestlandsnatur med høye fjell på begge kanter. Kulturlandskap med tradisjonelle vestlandsgarder danner en vakker ramme rundt fisket.


I den øvre delen av vassdaget renner elva stri med kulper og fossefall. Ned mot Borgundsfjorden blir elva roligere og krystallklar, noe som gir perfekte forhold for tørrfluefiske. Insektlivet er rikt og store klekkinger av Baetis Rhodani, Aurivilli, vårfluer og andre arter forekommer jevnlig.

De største klekkinger forekommer i juni og juli. Fisker opptil 2 kilo er da ikke uvanlig. Ellers preges elva av ørret i mindre størrelser. Moderne forvaltningsregler, som tar vare på fiskebestanden, er innført. På sikt vil dette arbeidet gi postive resultat og skape et enda mer spennende reisemål for sportsfiske.


Beste fisketid og klekkeperioder er mye likt som i Hemsil. Døgnfluene klekker bra i perioden rundt midtsommer, lett fluefiskeutstyr med lange fortommer er lurt – vannet er krystallklart og stilleflytende. Å sette på tynt dressede imitasjoner av døgnfluer er et godt tips. I fellessonen kan alle fisketeknikker med stang nyttes.


Vanntemperatur | Webkamera


Fiskekort Borgundselva fluefiske

Døgnkort (til 21.juli) NOK 450,- | Døgnkort (fra 22.juli) NOK 250,- | Sesongkort NOK 3000,-

Kjøp fiskekort Rapporter fangst


Fiskeregler Borgundselva fluefiske

 • I Borgundselva, markert som grønn sone i PDF, er det kun tillatt med fluefiske.
 • Begrenset kortsalg i fluefiskesonen, 6 dagskort legges ut pr.dag, 4 ukesskort pr uke og 10 sesongkort pr sesong.
 • Fisket starter 12. juni og varer til og med 30. september.
 • Organisert fiskeaktivitet for barn under 16 år med mark og sluk er ikke tillatt. Barn under 16 år fisker gratis og med den fiskeredskap de selv ønsker, men må ellers forholde seg til gjeldene fiskekortregler. Ledsagende voksne som deltar aktivt i barnas fiske, må løse fiskekort selv om de ikke fisker.
 • Det er bare tillatt å benytte enhånds fluefiskeutstyr. Det er tillatt med 2 fluer på snøret og kun enkeltkroker. Største krokstørrelse er nr. 10.
 • Det er forbudt å avlive fisk over 35 cm. All fisk over 35 cm skal derfor settes tilbake. Ingen begrensning på uttak av fisk under 35 cm (ingen minstemål).
 • Det er kun lov å benytte mothakeløse kroker (mothakene må være nedklemt). Det skal brukes håv, nettet i håven skal være knutefritt.
 • Fredet på vegside E16, ved Borgundsfjorden, se kart – fiske utføres fra andre siden
 • Ikke tråkk på dyrka mark – ikke kast søppel i naturen
 • Ved vading skal det vises hensyn til elvens bunnvegetasjon og andre fiskere.
 • Fiskere plikter å gjøre seg kjent med fiskeområdene som ligger beskrevet under hvert enkelt kort. Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse, beslag av utstyr og en bot på kr. 2500,
 • Gyldig fiskekort skal fremvises ved forespørsel

Lenker

Borgundselva er delt inn i to soner. En fluefiskesone og en fellessone. Se kart for mer info.

Andre tilbud i Lærdal Andre tilbud i Vestland